Graduation

Da li mogu da zamrznem godinu?

Student može da zamrzne godinu i stekne status mirovanja u slučajevima: odsluženja vojnog roka, porodiljskog odsustva ili teže bolesti. Uz molbu za zamrzavanje godine, student prilaže svu potrebnu dokumentaciju koja je potrebna za potvrdu njegovog statusa (lekarski izveštaji, potvrda o služenju vojnog roka…).

 
Obnavljanje godine

Obnavljanje godine

Student obnavlja godinu u slučaju da u toku tekuće školske godine ne stekne minimalan broj ESPB kredita (42 ESPB) za upis naredne godine studija. Školarina za obnovu godine računa se po broju ispita koje nije položio.

 
Koliko predmeta

Koliko predmeta mogu da prenesem u narednu godinu?

Za upis naredne godine studija student mora da položi ispite iz tekuće godine u vrednosti od 42 ESPB kredita.

 
Skolarine 1

Da li mogu da ostvarim stipendiju?

Student sa prosekom 10.0 u prve tri godine školovanja na osnovnim studijama može da ostvari stipendiju za IV godinu školovanja. Student je obavezan da plati 400 € za diplomski rad

 
ispitni-rokovi-200x300

Ispitni rokovi

Studenti mogu da polažu ispite u šest ispitnih rokova: januarskom, aprilskom, junskom, julskom, septembarskom i oktobarskom.

 

 
Literatura

Nastavni materijali

Nastavni materijali dostupni su studentima u elektronskom obliku i u obliku udžbenika i skripti. Studentima je na raspolaganju i dodatna literatura prema preporukama predmetnog profesora.

 
dreamstime_s_24281205

Da li mogu da studiram i da radim?

Sistem mix-mode omogućava osobama koji rade, ili studentima koji se zaposle tokom studija da prate nastavu on-line. Vežbe se odrađuju u blokovima subotom.

 

 

Pozovite nas