Graduation

Да ли могу да замрзнем годину?

Студент може да замрзне годину и стекне статус мировања у случајевима: одслужења војног рока, породиљског одсуства или теже болести. Уз молбу за замрзавање године, студент прилаже сву потребну документацију која је потребна за потврду његовог статуса (лекарски извештаји, потврда о служењу војног рока…).

Graduation

Обнављање године

Студент обнавља годину у случају да у току текуће школске године не стекне минималан број ЕСПБ кредита (42 ЕСПБ) за упис наредне године студија. Школарина за обнову године рачуна се по броју испита које није положио.

Graduation

Колико предмета могу да пренесем у наредну годину?

За упис наредне године студија студент мора да положи испите из текуће године у вредности од 42 ЕСПБ кредита.

Graduation

Да ли могу да остварим стипендију?

Студент са просеком 10.0 у прве три године школовања на основним студијама може да оствари стипендију за ИВ годину школовања. Студент је обавезан да плати 400 € за дипломски рад.

Graduation

Испитни рокови

Студенти могу да полажу испите у шест испитних рокова: јануарском, априлском, јунском, јулском, септембарском и октобарском.

Graduation

Наставни материјали

Наставни материјали доступни су студентима у електронском облику и у облику уџбеника и скрипти. Студентима је на располагању и додатна литература према препорукама предметног професора.

Graduation

Да ли могу да студирам и да радим?

Систем миx-моде омогућава особама који раде, или студентима који се запосле током студија да прате наставу он-лине. Вежбе се одрађују у блоковима суботом.