13-22.7.2015.

kamp-sacuvajmo-dunav-jpg_660x330
VIII EKOLOŠKI AKADEMSKI KAMP 2015.
„Sačuvajmo Dunav
Veliko Ratno Ostrvo

Osmi po redu akademski kamp „Ja volim Dunav“  u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine (Republičke direkcije za vode), Coca-Cola Hellenic,  Međunarodne komisije za očuvanje reke Dunav (ICPDR), Svetskog fond za prirodu (WWF), Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Fakulteta organizacionih nauka, Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Grada Beograda i JKP „Zelenilo-Beograd“ održan je na Velikom ratnom ostrvu u periodu od 13-22.7.2015. godine. Kamp je okupio preko dvadeset studenata sa različitih fakulteta širom Srbije i jednog fakulteta iz Crne Gore:

  • Filozofskog fakulteta, Fakulteta zaštite na radu, Građevinsko-arhitektonskog fakulteta, Fakulteta za srpski jezik i književnost i Pravnog fakulteta iz Niša;
  • Fakulteta tehničkih nauka i Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada;
  • Ekonomskog fakulteta i Prirodno-matematičkog fakulteta iz Kragujevca;
  • Učiteljskog fakulteta iz Vranja;
  • Rudarsko-geološkog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, Beogradske politehnike, Šumarskog fakulteta, Poljoprivrednog fakulteta, Fakulteta organizacionih nauka, Ekonomskog fakulteta,  Filološkog fakulteta,  Učiteljskog fakulteta i Fakulteta za primenjeneu ekologiju Futura iz Beograda;
  • Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbednost hrane i ekologiju iz Crne Gore.

 

Cilj kampa je približavanje teme o značaju zaštite reka i životne sredine uopšte kroz predavanja i praktičan rad. Aktivnosti su uključile radionice sa profesorima, predstavnicima nevladinih organizacija, studentskih organizacija, rad na terenu, rad na studiji slučaja, kao i zabavne aktivnosti. Predavači su bili: Dragana Milovanović iz Republičke direkcije za vode, Rastko Ajtić iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Dragan Simić iz Lige za ornitološku akciju Srbije, Momčilo Tomić iz JKP Zelenilo Beograd, Momčilo Antonijević iz nevladine organizacije Snaga bilja, Dragan Povrenović i Vladimir Pavićević sa Tehnološko-metalurškog fakulteta Univetziteta u Beogradu, Vladimir Vasić iz JP „Srbija šume“, Nataša Petrović sa Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Maja Jovanović iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, Sonja Bađura iz NVO WWF, Milica Kašanin Grubin iz Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM), Predrag Simonović sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Čedomir Beljić sa Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Vladimir Beškoski sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Marko Knežević iz studentske organizacije AIESEC, Dragan Milovanović sa Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Boris Erg direktor IUCN, Lidija Amidžić sa Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Emilija Manić sa Ekonomskog fakulteta,  Jordana Ninkov iz  Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.

Tehnička organizacija i logistika kampa je poverena Futuri. Na kampu su boravili Dejan Marković, Ivana Petrić, Dimitrije Aleksić, Miloš Ninković, Nevena Božić i Vojkan Dimitrijević.

Pozovite nas