Studentski Eko kamp “Sačuvajmo Dunav” 2016.

Studentski Eko kamp “Sačuvajmo Dunav” 2016

U periodu od 14-22.8.2016. godine održan je IX studentski Eko kamp “Sačuvajmo Dunav” na Velikom ratnom ostrvu u Beogradu.

Tokom osam dana, studenti, učesnici kampa su se kroz predavanja, praktičan rad i zabavu upoznali sa različitim aspektima životne sredine i uticaja zagađenja vode. Prisustvovali su predavanjima eminentnih predavača, a zatim u timovima radili na izradi studije slučaja zaštićnog prirodnog dobra Veliko ratno ostrvo. Poslednjeg dana kampa, timovi su predstavili svoje radove komisiji koju su činili predstavnici organizacionog odbora kampa, a najbolji tim je dobio i nagrade.

 Učesnici kampa obišli su i upoznali se sa svim segmentima Velikog ratnog ostrva, Botaničku baštu “Jevremovac”, postrojenje za preradu vode za piće “Makiš” i postrojenje za preradu otpadnih voda u kompleksu Coca-Cola Hellenic.

Ovogodišnji program kampa su zajednički organizovali Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode, Coca-Cola Sistem, GIZ Nemačka organizacija za saradnju, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Fakultet organizacionih nauka, JKP „Zelenilo Beograd” u saradnji sa Gradom Beogradom, Institutom za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu, Institutom za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ i WWF – Svetskim fondom za prirodu.