30. jul – 06. avgust  2011. godine

V Ekološki akademski kamp 2011.
“Sačuvajmo Dunav”
Veliko Ratno Ostrvo

U Organizaciji Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ Univerziteta Singidunum, uz podršku: Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode, JKP Zelenilo Beograd, Opštine Zemun,   Svetskog fonda za zaštitu prirode (WWF),  na Velikom Ratnom Ostrvu održava se V akademski ekološki kamp pod sloganom “Sačuvajmo Dunav“.

Smena kampa je od 30. jula do 06. avgusta. 2011. godine.

Tematska predavanja ovogodišnjeg kampa su različiti aspekti životne sredine sa posebnim akcentom na očuvanje vlažnih područja i vodnih resursa.

Praktičan rad se odvija metodom radionica, a studenti će ove godine raditi na Studiji slučaja: Priprema preporuka i smernica za plan upravljanje zaštićenog prirodnog dobra –  Predeo izuzetnih odlika “Veliko Ratno ostrvo”.

Kao i prethodnih godina za kompletnu organizuaciju kampa pobrinuli su se iskusni nosioci kampa:

  • Dejan Marković
  • Dimitrije Aleksić
  • Vojkan Dimitrijević

Informacije o toku kampa

Dejan Marković
062/8847444