1. јул – 06. август  2011. године

V Еколошки академски камп 2011.
“Сачувајмо Дунав”
Велико Ратно Острво

У Организацији Факултета за примењену екологију „Футура“ Универзитета Сингидунум, уз подршку: Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, ЈКП Зеленило Београд, Општине Земун,   Светског фонда за заштиту природе (WWФ),  на Великом Ратном Острву одржава се В академски еколошки камп под слоганом ”Сачувајмо Дунав”.

Смена кампа је од 30. јула до 06. августа. 2011. године.

Тематска предавања овогодишњег кампа су различити аспекти животне средине са посебним акцентом на очување влажних подручја и водних ресурса.

Практичан рад се одвија методом радионица, а студенти ће ове године радити на Студији случаја: Припрема препорука и смерница за план управљање заштићеног природног добра –  Предео изузетних одлика “Велико Ратно острво”.

Као и претходних година за комплетну организуацију кампа побринули су се искусни носиоци кампа:

  • Дејан Марковић
  • Димитрије Алексић
  • Војкан Димитријевић

Информације о току кампа

Дејан Марковић
062/8847444

Pozovite nas