Sačuvajmo Dunav 2010

31. jul –15. avgust.  2010. godine

IV Ekološki akademski kamp 2010.
“Sačuvajmo Dunav”

Veliko Ratno Ostrvo

 
 

veliko-ratno-ostrvo-eko-kampU Organizaciji Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ Univerziteta Singidunum, uz podršku: Coca-Cola Hellenic Srbija, Coca-Cola kompanija i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode, I saradnjom sa JKP Zelenilo Beograd, Opštinom Zemun,   Fakultetom zaštite životne sredine Univerziteta Educons u Sremskoj Kamenici i Svetskim fondom za zaštitu prirode (WWF) održan je IV akademski ekološki kamp na Velikom Ratnom ostrvu u periodu od 31. jula do 15. avgusta 2010. godine.

Ekološki kamp je jedan od niza ekoloških i edukativnih aktivnosti koje su deo šire kampanje za proslavu Međunarodnog Dana Dunava.

Kamp je održan u dve smene:
I smena: 31. jul – 7.avgust,
II smena: 8. avgust – 15. avgustauditorijum-eko-kamp
sa po 25 učesnika.

Tematska predavanja ovogodišnjeg kampa bila su različiti aspekti životne sredine sa posebnim akcentom na zagađenja vodnih resursa. Praktičan rad za učesnike kampa se odvijao kroz radionice na tematici: Izrada Studije slučaja za NP Djerdap.

Održana su sledeća tematska predavanja:

 

  • – Međunarodne konvencije, sporazumi i ostale međunarodne obaveze, posebno vezane za EU i proces pridruživanjadan-dunava-riba-eko-kamp
  • – Nacionalna legislativa u oblasti održivog upravljanja prirodnim resursima
  • – Ocena stanja životne sredine na području zaštićenih prirodnih dobara – zagađivači, aktivnosti lokalne zajednice, ilegalne aktivnosti
  • – Osnove participativnog ciklusa strateškog i operativnog planiranja
  • – Analiza i uključivanje zainteresovanih strana u proces planiranja
  • – Participativno definisanje vizije, ciljeva i aktivnosti upravljanja – Pristup logičke matrice
  • – Aktivnosti na promociji vrednosti zaštićenih prirodnih dobara i budžetiranje

Učesnici kampa su kroz predavanja i tematske radionice mogli da se upoznaju sa različitim aspektima zaštite životne sredine, kao i da razvijaju oblast istraživanja u timskom radu.istrazivaci-studenti-ekologija Ovakav način edkucaije doprinosi širenju svesti o očuvanju resursa, na ovogodišnjem kampu sa akcetnom na zaštitu vodnog resursa reke.
Studenti-kamperi su obišli postrojenja za
prečišćavanje otpadne vode kompanije Coca-Cola Hellenic, gde su na praktičnom primeru imali priliku da vide na koji način se upotrebljena voda vraća prirodi. Obišli su i postrojenje za preradu vode za piće „Makiš“.