15 –29. jul 2009. godine

EKOLOŠKO AKADEMSKI KAMP 2009.
„JA DUNAV
Veliko Ratno Ostrvo

kampovi_clip_image002U Organizaciji Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ Univerziteta Singidunum, uz podršku Skupštine Grada Beograda, JKP „Zelenilo Beograd“, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- Republičke direkcije za vode i Coca-Cola Sistema, na Velikom ratnom ostrvu se održao III studentski ekološki kamp pod nazivom „JA DUNAV“.   Ekološki kamp je jedan od niza ekoloških i edukativnih aktivnosti koje su deo šire kampanje za proslavu međunarodnog dana Dunava, a u našoj zemlji kampanja nosi naziv „Dunav. Naša budućnost“. U zemljama širom Evrope inicijator obeležavanja Dana Dunava je Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (International Commission for Danube Protection-ICPDR), sačinjena od 14 zemalja podunavskog regiona.

Tema ovogodišnjeg kampa je bila Ekoremedijacija, odnosno proces sanacije i preduzimanja mera za zaustavljanje zagađenja i dalje degradacije životne sredine do nivoa koji je bezbedan za buduće korišćenje.

kampovi_clip_image002_0000Pored ovog, cilj projekta je bio kao i svake godine, da se skrene pažnja javnosti, lokalnih vlasti i relevantnih institucija na potrebu zaštite Velikog ratnog ostrva.

PROGRAM KAMPA:

• Brojna tematska predavanja u okviru ekološke učionice (medijator – Prof. dr Lidija Amidžić

• Obilazak postrojenja za preradu vode za piće „Makiš“, crpne stanice „Mostar“ i postrojenja za prečiš
ćavanje otpadne vode iz postrojenja Coca Cola Hellenic

kampovi_clip_image004• Čišćenje ribljeg plodišta Galijaš na Velikom ratnom ostrvu • Ispitivanje kvaliteta dunavske vode uz pomoć mobiolne laboratorije Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA • Upoznavanje sa aktivnostima i druženje sa Mladim istraživačima Srbije • Druženje i posmatranje ptica sa Ligom za ornitološku akciju Srbije • Upoznavanje sa aktivnostima i druženje sa Organizacijom za poštovanje i brigu o životinjama ORCA
• Umetnička kreativna radionica u prirodi pod pokroviteljstvom akademskog slikara Branka Conića
• Druženje sa poznatim umetnicima
• Druženje na vodi (plovidba Savom i Dunavom)

kampovi_clip_image006Na kampu je bilo 39 studenata sa 10 fakulteta Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kosovskoj Mitrovici, Univerziteta Singidunum, kao i Nezavisnog Univerziteta Banja Luka, koji su boravili u Eko kampu na Velikom ratnom ostrvu dve nedelje u dve smene (od 15.07.2009. i od 22.07.2009.). Studenti-kamperi su obišli postrojenja za prečišćavanje otpadne vode kompanije Coca-Cola Hellenic, gde su na praktičnom primeru imali priliku da vide na koji način se upotrebljena voda vraća prirodi. Obišli su i postrojenje za preradu vode za piće „Makiš“ i crpnu stanicu„Mostar“.

Medijska pokrivenost kampa je bila dobra. Objavljeni su članci u više dnevnih listova ( Politika, Blic, Novosti…), a snimljene su i reportaže za neke televizijske stanice (RTS, B92, Studio B…).
Snimljen je i dokumentarni film o kampu „JA DUNAV“.

Pozovite nas