dunav08

U Organizaciji Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ Univerziteta Singidunum, uz podršku Skupštine Grada Beograda i JKP „Zelenilo Beograd“ na Velikom ratnom ostrvu se održao II studentski ekološki kamp pod nazivom „Sačuvajmo Dunav – kamp 08“. Ekološki kamp je jedan od niza ekoloških i edukativnih aktivnosti koje su deo šire kampanje za proslavu međunarodnog dana Dunava, a u našoj zemlji kampanja nosi naziv „Dunav. Naša budućnost“. U zemljama širom Evrope inicijator obeležavanja Dana Dunava je Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (International Commission for Danube Protection – ICPDR), sačinjena od 14 zemalja podunavskog regiona. Tema prošlogodišnjeg kampa je voda i uticaj zagađenja voda na životnu sredinu, odnosno zaštita voda i priobalja od zagađenja.
Kamp se održao u dve nedeljne smene: I smena je trajala od 6-13. jula, a II smena od 13-20. jula. U svakoj smeni je bilo po 30 studenata sa različitih fakulteta iz Srbije.

Pozovite nas