R.B.

Period

NAZIV PROJEKTA

STATUS FAKULTETA

Aktuelni projekti

1.

2011-2019

Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agro-energetskih useva (TR31078)

Nosilac

2.

2011-2019

Istorija srpske filozofije (ON 179064)

Partner

Realizovani projekti

3.

2009-2010

Bioracionalno korišćenje i ekoremedijacija zemljišta gajenjem biljaka za industrijsku preradu (TR20208)

Nosilac

4.

2011-2018

Fizika uređenih nanostruktura i novih materijala u fotonici (ON171005)

Partner

5.

2011-2018

Istraživanje klimatskih promena i njihovih uticaja na životnu sredinu – praćenje uticaj, adaptacija i ublažavanje (III43007)

Partner

6.

2011-2018

Ekološka i virusološka istraživanja prisustva emerging zoonoza u rezervatima prirode Republike Srbije

(TR37015)

Partner

7.

2011-2018

Proučavanje biljnih patogena, artropoda, korova i pesticida u cilju razvoja metoda bioracionalne zaštite bilja i proizvodnje bezbedne hrane (TR31043)

Partner

Pozovite nas