Doktorska disertacija (M71)

icon_pdf  
Bartula M.
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura,. Beograd
icon_pdf Antioksidativne osobine frakcija dobijenih iz odabranih biljaka familije Lamiaceae postupkom natkritične ekstrakcije
Babović, N.
Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu (2010), 122 str.
icon_pdf Ekološko-genetičke osnove varijabilnosti hrasta kitnjaka 
(Quercus petraea agg. Ehrendorfer 1967) u Srbiji
Milovanović, J.
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura. Beograd (2009). 145 str.
icon_pdf

 

Pozovite nas