Fakultet Futura

Poslovna iskustva naših studenata

LAZAR VUKADINOVIĆ

Amiantos Environmental Engineers & Consultants, New York, USA

Nakon srednje škole koja je bila ekološki profilisana, hteo sam da nastavim školovanje u smeru zaštite životne sredine. Tada sam uvideo da je profesorski kadar i nastavni program na FPE Futura vrlo kvalitetan u odnosu na neke druge fakultete u Srbiji.

Naravno, presudna je bila i mogućnost za širok spektar kasnijih mogućih zaposlenja, s obzorom da je rast potreba vezanih za zaštitu, očuvanje i unapređenje životne sredine sve izraženiji širom sveta, a naročito u Srbiji.

Koncept primenjene ekologije kod nas u Srbiji, gde finansije predstavljaju otežavajuću okolnost u većini slučajeva, vrlo je komplikovana stvar. S druge strane, koncept “zagađivač plaća” je sasvim legitimna stvar, validan čin koji bi trebao da se podrži od strane države. Pored konstantnog marketinga, za životnu sredinu i prvenstveno njen značaj, koji je neizbežan kako bi se povećala svest ljudi generalno.

Utisci sa studija su toliko pozitivni da se ne mogu opisati rečima. Baziranje edukacije na praksi i konkretnim primerima je u potpunosti najbolja stvar na fakultetu. Čak bih rekao i da se studenti toliko ne interesuju koliko sam fakultet želi i može da pomogne, obezbedi i učini za njih. Ali oni koji zaista žele da postanu stručnjaci u ovoj oblasti, za to imaju mogućnost upravo ovde. Istakao bih još i brojna druženja koja će se pamtiti ceo život, kao i značajna prijateljstva koja sam stekao na ovom fakultetu.

MARIO OPRIČIĆ

Hemofarm Vršac

Za studije ekologije sam se odlučio jer je to zanimanje budućnost, koje će svoju pravu ekspanziju dostići u godinama koje slede. Uvideo sam priliku da i ja budem deo te budućnosti.

Primenjena ekologija predstavlja sinergističko delovanje više nauka, kako društvenih, tako I prirodnih, koja za cilj ima očuvanje i unapređenje životne sredine i svih njenih činilaca.

Srbija ima dobru predispoziciju da u godinama koje slede, primenom koncepta primenjene ekologije u dejstvu sa ostalim granama nauke i tehnologije prosperira u svim poljima.

Na Futuri me je dočekao odličan nastavni kadar, profesionalno i odgovoro ophođenje prema studentima i saradnicima. Ističem i dobru komunikaciju između predavača, asistenata, saradnika i studenata, kao i ostalog osoblja Fakulteta.

Najviše ću pamtiti interaktvina predavanja i vežbe, dosta vannastavnih aktivnosti, terensku nastavu, stručnu praksu, kao i mogućnost učestvovanja u velikom broju projekata. I – odlazak na naučni skup studenata “Zaštitijada”.

ALEKSANDRA STEVANOVIĆ

ECOlogica URBO DOO Kragujevac

Ljubav ka ekologiji rodila se još u osnovnoj školi, kada se iz predmeta biologija izučavala ekologija i zaštita životne sredine, tako da sam do upisa na fakultet imala vremena da pažljivo analiziram sve fakultete sa ekološkim smerovima, i većina je davala samo jednu mogućnost: “Učiti, naučiti i nikada ne primeniti”.

FPE Futura iskače iz okvira konvencijalnog studiranja naših roditelja prateći svetske metode učenja i standarde obrazovanja, a kombinujući najbolje profesore sa raznih Univerziteta. Naravno da sam onda odlučila da studiram ovaj fakultet jer on pruža sve ono što svakom studentu treba: visoke kriterijume, odlične predavače, dobre uslove, prijatnu atmosferu, i što je najvažnije mogućnost ka zaposlenju.

Pre nego sam upisala FPE Futura dolazila sam prvo par dana na predavanja ne bi li se sto posto uverila u kvalitet predavanja, predavača, uslova i mogućnosti koje fakultet pruža. Sada kada se setim divno provedenog vremena sa profesorima koji pokreću na rad i bude radoznalost studenata, kao i svih na fakultetu koji čine sve da ne gubite previše vremena i živaca na overu semestara, dobijanja potpisa, čekanja u redu po prijavu za ispit, za upisivanje ocena, bilo koje konsultacije i sl, a znamo da je vreme u ispitnom roku za svakog studenta ključno. Naše je bilo samo da učimo i polažemo ispite, učestvujemo u planskim aktivnostima kroz koje se i uči zabavlja. Naravno da uspesi nisu izostajali!

IVANA JELIĆ

MC-Latra d.o.o.

Zaštita životne sredine me je uvek zanimala, posebno nakon završenog Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Master studije na FPE Futura sam upisala prvenstveno zato što je prof. Marković tada bio dekan fakulteta, a professor kojeg sam najviše cenila na osnovnim studijama.

Doktorske studije sam upisala, pored velike želje da aktivno učestvujem u ovoj oblasti, u dogovoru sa profesorima  Aleksićem i Adžemovićem koji su me posebno inspirisali.

Situacija sa primenjenom ekologijom u Srbiji, trenutno je vrlo negativna, obzirom da se vrlo malo novca izdvaja za zaštitu životne sredine.

Tokom mog studiranja svi nadležni profesori sa doktorskih studija su bili upoznati sa mojim predlozima za poboljšanje doktorskih studija na jednom od sastanaka tokom prethodne školske godine I bili su spremni da saslušaju predloge I primene ih u praksi.

RELJA KOSANOVIĆ

Delhaize Serbia

Za FPE Futura sam se opredelio jer su me privlačile prirodne nauke, moderan plan studiranja i mogućnost da svoje akademsko obrazovanje (studije Obrade drveta) privedem kraju.

Za mene je primenjena ekologija upravo mogućnost da sva znanja svakodnevno primenjujem u poslu, tj. konkretno da pomognem da moja kompanija posluje po principima održivog razvoja, što za nas predstavlja razvoj najodrživiji proizvoda privatne robne marke, unapređenje lokalne zajednice i briga o napretku i zdravlju naših zaposlenih i na kraju briga o zaštiti živonte sredine prvenstveno kroz smanjenje svih emisija CO2 i upravljanje otpadom.

Zašto Futura? Iznenadilo me je koliko sam dobro bio pripremljen da odgovorim na poslovne zahteve internacionalne kompanije u kojoj radim od 2010. Znanja koja sam stekao na FPE Futura ističu me među mojim kolegama u celoj Delez Grupi, tako da sa sigurnošću mogu da upravljam ekološkim (i drugim) projektima, govorim o upravljanju otpadom, energetskoj efikasnosti i svim aspektima proizovoda private robne marke koji se kreiraju po principima održivog razvoja.

Bilo mi je jako interesantno studirati sa kolegama različitih generacija, a Bolonja je za mene bila novina obzirom da sam ranije studirao po starom programu BU. Način na koji se danas na FPE Futura vodi nastava, neposredni kontakt sa svim profesorima, praktične vežebe i pažljivo odabrano gradivo, izvajaju ovaj program studija, koji je prilagođen svremenim potrebama poslovnog okruženja.

DANIJELA KNEŽEVIĆ

Tehničko ekološki zavod” d.o.o. Banja Luka

Zbog referenci koje fakultet poseduje, pozitivnih iskustava i preporuka nekih kolega, izabrala sam baš FPE Futura.  Smatram da je koncept primjenjene ekologije osnova za savremeni razvoj i unapređenje životne sredine.

Svi profesori su bili veoma korektni, profesionalni i otvoreni za saradnju. Svaka pohvala ide i ka asistentima i osoblju FPE Futura, jer svaki zahtev je bio završen na vreme. A sama koncepcija učenja otvara nove čari studiranja u ovome ubrzanom vremenu u kom živimo. Taj koncept omogućava da svoje vrijeme kvalitetnije organizujete, dok je i praksa snimanja predavanja je odlična. Sve u svemu, jako sam zadovoljna i ponosna što sam bila student ovog fakulteta, i srdačno ga preporučujem svakom ko je zainteresovan za studiranje.

LJILJANA KONEVSKI

O.Š.”Isidora Sekulić” Pančevo

Zbog priode posla kojim se bavim – profesor sam biologije i ekologije, a imam ambiciju da napredujem i pružim mladima što više potrebnog znanja – izabrala sam FPE Futura. Uz to i zbog nesebične ljubaznosti i ozbiljnog pristupa nauci profesora i asistenata ovog fakulteta.

Tek uz mnogo zalaganja svih stručnjaka u zaštiti životne sredine, ali i ostalih članova javnosti, vidim čistu i uređenu Srbiju koja ima svoju održivost.

Nemam šta mnogo da govorim o utiscima sa FPE Futura  – svi utisci su za 10!

RADMILA ŠEROVIĆ

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije

Fakultet kao naučna institucija je orjentisan na sektorsku oblast zaštite životne sredine i ekologiju što je i nadležnost ministarstva u kome radim od 2003. godine. Doktorske studije iz oblasti ekologije su vrhunac moje karijere koja je posvećena zaštiti životne sredine još od 1996. godine.

Odluka da doktorske studije upišem na FPE Futura došla je nakon brojnih pohvala, preporuka i podrške od priznatih i uvaženih stručnjaka u RS koji se bave zaštitom životne sredine.

Sva znanja iz oblasti zaštite životne sredine, a posebno iz oblasti upravljanja otpadom potrebno je implementirati kroz programe i projekte na državnom i lokalnom nivou, a u skladu sa zakonskim i EU propisma iz navedene oblasti. Za imlementaciju programa i projekata u RS potrebna je podrška kako naučnih institucija tako i podrška državnih organa ali i EU fondova.

Moje iskustvo tokom doktoskih studija više je nego pozitivno u svim aspektima.

SINIŠA MITROVIĆ

Privredna komora Srbije

Odlučio sam se za FPE Futura, jer je ekologija nauka za upravljanje budućnošću. Odmah po završetku fakulteta zaposlio sam se u organima lokalne samouprave u gradu Valjevu.

Prema mom mišljenu, concept primenjene ekologije se svodi na smanjenje pritiska ljudi I njihovih delatnosti na prirodu I životni prostor.

Moje utiske sa studiranja na FPE Futura smatram ličnim emocijama i ne bih da ih javno delim.

VLADICA DRAGOSAVLJEVIĆ

“INGREEN” Inđija

Izabrao sam FPE Futura zato što je jedini fakultet u regionu koji je prepoznao pravi koncept primenjene ekologije i čiji se program potpuno uklapa u evropske programe obrazovanja. U Srbiji se o ekologiji, na žalost, nedovoljno govori u javnosti što za posledicu ima nisku svest građana o značaju primenjene ekologije.

Potrebna su mnoga ulaganja i pozitivna delovanja u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji ne samo zbog integracije EU, već i zbog sopstevenih ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih aspekata.

S obzirom na značajnu praksu, terensku i primenjenu nastavu, kao i veliki broj poznanastava koje sam ostvario tokom studiranja, a koja su mi kasnije bila značajna u daljoj karijeri, svim mladima bih preporučio da upišu i studiraju FPE Futura.

Osim znanja koje će steći, biće u mogućnosti da učestvuju u raznim ekološkim manifestacijama, upoznaju ljude iz ove oblasti, pronađu dalji put u svojoj karijeri. Oblast ekologije u Srbiji je tek u razvoju, pa će shodno tome i veći broj radnih mesta biti otvaran baš u ovoj oblasti.

NINA GLOBOVNIK

Međunarodni centar za ekoremediaciju, Filozofski fakultet Univerze u Mariboru

FPE Futura – zato jer se bavim ekoremedijaciom, zaštitom životne sredine i prirodnim sistemima prečišćavanja vode, pa sam želela da proširim svoje znanje u toj oblasti. U Sloveniji nemamo fakultet koji sadrži sve ove tematike pa sam želela otići na studije u inostranstvo

Tokom rada sam upoznala i sarađivala sa profesorima sa FPE Futura koji su me oduševili, što je dodatno uticalo izaberem baš ovaj fakultet.

Od iskustava najviše bih izdvojila to što su profesori i asistenti uvek voljni i spremni da pomognu i izađu u susret nama studentima.

VOJKAN DIMITRIJEVIĆ

Freelancer

Razlozi zbog kojih sam se opredelio da studiram FPE Futura su bili izbor predmeta i profesorski kadar koji je bi stručan i imao iskustva na poljima ekologije i zaštite životne sredine, kako u praksi, tako i na terenu. Zahvaljujući tome, poslednjih nekoliko godina, moj rad na zaštiti životne sredine i ekologije je bio baziran isključivo u inostranstvu.

Tokom mojih studija (2006-2011), pozitivan utisak na mene su ostavile dve stvari. Prva je, interaktivna nastava, mi kao studenti smo uvek imali mogućnost da postavljamo pitanja i debatujemo sa profesorima tokom samog predavanja, a ne da čekamo kraj celodnevnog predavanja. Druga je, terenski rad, počev od Istraživačke stanice Petnica u Valjevu, preko Specijalnog rezervata prirode Zacavica, učestvovanje na manifestacijama edukativno-spogtskog karaktera poznatije kao “Menadžerijada”, pa sve do ekoloških kampova na Velikom Ratnom Ostrvu.

GORDANA VUKAŠINOVIĆ

Republički inspektor zaštite životne sredine

FPE Futura sam odabrala zbog sticanja novih znanja i mogućnosti usavršavanja. Odmah po završetku sam uspela da se zaposlim kao tehnolog u fabrici za proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda u Poljoprivrednom kombinatu “Delišes” u Vladičinom Hanu.

Završila sam master studije na FPE Futura – studiranje na ovom fakultetu predstavlja novo, vrlo interesantno iskustvo, uz izuzetno ljubazan , obučen nastavni kadar, zanimljiva predavanja i prezentacije.

ZORAN KARIĆ

Telekom Srbija

Nauka o zaštiti životne sredine je multidisciplinarna nauka koja obuhvata mnoga moja interesovanja. Primarni razlog zbog čega sam se odlučio za primenjenu ekologiju je prelomni trenutak u kome se nalazi čovečanstvo, pa i Srbija, po pitanju ekološkog otiska i biokapaciteta Planete.

Nauka o zaštiti životne sredine je multidisciplinarna nauka koja obuhvata mnoga moja interesovanja. Primarni razlog zbog čega sam se odlučio za primenjenu ekologiju je prelomni trenutak u kome se nalazi čovečanstvo, pa i Srbija, po pitanju ekološkog otiska i biokapaciteta Planete.

BORIVOJE SAVIĆ

Fakultet “Futura”

Odabrao sam FPE Futura pre svega zbog saradnje profesora sa fakulteta sa najeminentnijim naučnim ustanovama u Srbiji – naučnim Institutom za veterinarstvo Srbije, Kliničkim Centrom Srbije, Institutom za transfuziju krvi, Fakultetom veterinarske medicine… Po završetku studija sam se odmah zaposlio u “PET” skeneru Instituta za nuklearnu medicinu Kliničkog centra Srbije.

Primenjena ekologija ili deo primenjene ekologije koju ja radim je usko vezana za Medicinsku ekologiju pre svega u domenu rukovanja medicinskim otpadom. Srbija je zemlja u kojoj nema još uvek pravih medicinskih ekologa koji moraju da spoje dve stvari – osnovno poznavanje medicinskih nauka i primenjene ekologije. Trudim da taj koncept zaživi i da ekologiju “uvučemo “ na prava vrata u medicinu.

Primenjena ekologija može a i jeste integrisani deo gotovo svih nauka , ako kažemo da nema “hiljadu” nauka nego jedna nauka kojom se svi bavimo samo iz različitih oblasti , onda sigurno možemo reći da je primenjena ekologija budućnost jedinstvene naučne zajednice.

LJUBINKA ANTIĆ-MORAVAC

Gradska uprava Banja Luka

Na FPE Futura sam došla prema preporuci kolege, koji je imao iskustva i poznavao način rada ovog fakulteta. Nakon završetka fakulteta zaposlila sam se kao samostalni stručni saradnik za ekologiju u Gradskoj upravi Banja Luka, gde  i danas radim.

U Republici Srpskoj koncept primijenjene ekologije bi se zasnivao na ekologiji koja određuje pravo stanje životne sredine, predlaže mere I aktivnosti koje je potrebno provesti da se očuva i poboljša stanje životne sredine. Znači, to bi bila ekologija, koja je direktno primenjena i čiji su rezultati vidljivi i mjrljivi.

NENAD MITIĆ

RIO Kostolac

Oduvek me interesovala ekologija, pa sam se informisao o načinu i metodama rada i na osnovu toga sam odličio da je FPE Futura najprikladniji za izučavanje i istraživanje životne sredine.

Ekologija u Srbiji je za sada prisutna samo teorijski ,u nekom pogledu to predstavlja pozitivnu priču jer se vremenom ta priča sve više širi i podiže svest o ekologiji i obnovljivim izvorima energije, a vrlo malo se primenjuje u praksi.

Mladima bih preporučio da odmah počnu da vrše selekciju otpada u svom domaćinstvu, izdvajaju plastiku i metal i prodaju odgovarajućim organizacijama, na taj način čuvaju životnu sredinu i ostvaruju sopstvani prihod.

Pozovite nas