Beograd, 08. oktobar 2016.

U subotu 08.10.2016. godine na brodu Futura održana je peta nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom INOVACIONI MODELI EKOSISTEMSKOG INŽENJERSTVA. Nosioci organizacije skupa su Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA, Univerziteta Singidunum, zajedno sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu i Institutom za Šumarstvo u Beogradu, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA, Univerziteta Singidunum u Beogradu poslednjih šest godina održava tradiciju organizovanja naučnih skupova u oblasti primenjene ekologije i ekosistemskog inženjerstva. Fokus konferencije bio je na ekologiji kopnenih ekosistema i svim staništima koja su integrisana u te ekosisteme, uključujući i rečne mreže, jezera i obale. Fokus je stavljen na krhke ekosisteme, koji trpe posledice klimatskih promena i antropogenog pritiska. Značaj konferencije se ogleda u afirmaciji inovativnih (efikasnih I efektnih) rešenja, koja imaju primenu u zaštiti i unapređenju tretmana degradiranih ekosistema, sa akcentom na akvatične ekosisteme. Primena inovacionih modela ekosistemskog inženjerstva može dovesti do sistemskih promena, koje su put ka održivosti životne sredine.

Integrativni sistemski pristupi u dizajniranju inovacionih modela dovode do kreiranja efikasnih i isplativih  “alata” za upravljanje ekosistemima. Inovacione modele karakteriše multifunkcionalnost, koja je jako izražena u urbanim sredinama i ogleda se u kapacitetu i sposobnosti  da revitalizuje ekosisteme. Kroz integrisanje osnovnih i primenjenih nauka iz oblasti inženjeringa, ekologije, ekonomije i prirodnih nauka proširuju se i produbljuju pristupi u kreiranju adekvatnih modela primenljivih u različitim tipovima ekosistema.

GLAVNE TEME SKUPA:

 

Konferenciji je prisustvovalo preko 50 ljudi iz Srbije i inostranstva. Skup je otvorio prof. dr Jordan Aleksić i u svojoj “prvoj reči” posebno ukazao na probleme u vezi realizacije i implementacije inovacionih ideja i modela u Srbiji. Inovacione modele ekosistemskog inženjerstva su u svojim izlaganjima prezentovali dr Snežana Branković sa Instituta za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta univerziteta u Kragujevcu i prof. dr Gordana Dražić, prof. dr Dragi Antonijević, dr Aleksandar Gordić i msc Dejan Ristić sa Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA. Projektne ideje ekosistemskog inženjerstva su predstavili dr Miroslav Pavlović sa Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, mr. Gordana Đikić, dipl.inž. iz preduzeća Kolubara-Usluge d.o.o. u Lazarevcu i Dušan Jakovljević, projekt menadžer. Msc Vuk Gajić, msc Slobodan Stefanović i msc Nevena Božić sa Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA su prikazali demonstracione modele ekosistemskog inženjerstva. Prof. dr Gordana Dražić prezentovala je rezultate projekta koji finansira ministarstvo pod nazivom “Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agroenergetskih useva”.

Zahvaljujemo se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, partnerima, Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i Institutu za Šumarstvo u Beogradu, kao i svim učesnicima konferencije.

Zbornik apstrakata konferencije

Zbornik radova konferencije

[st_gallery gallery=“8729,8727,8730,8728,8726,8736,8735,8734,8733,8732,8731,8737,8738,8739,8740,8741,8742,8743,8744″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]