Prilikom upisa studnetni dobijaju svoj email koju je u obliku ima.prezime.godina upisa@futura.edu.rs npr. marko.markovic15@futura.edu.rs
E-mail nalogu se pristupa preko web adrese www.gmail.com. Prilikom prijave na email nalog potrebno je uneti
korisničko ime (npr.)
marko.markovic@futura.edu.rs kao i
lozinku
******* (koju dobijata prilikom upisa)
Ukoliko niste dobili pristupre parametre ili ste zaboravili lozinku javite se administratoru sistema.

Postojanje email adrese predstavlja preduslov za registraciju naloga za eplaftormu.

Pozovite nas