Boris Vakanjac

Redovni profesor

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Zaštita geodiverziteta, ispitivanje i upravljanje zemljištem, prirodni hazardi i ekološke katastrofe, kartiranje geoloških i ekoloških resursa, istraživanje ležišta obojenih i plemenitih metala i urana, ispitivanja distribucije neorganskih polutanata i radioaktivnosti.

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (1991. godine), magistrirao (1994. godine) i doktorirao (2000. godine) na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju iz mineragrafije – rudne mikroskopije i sistema nastanka ruda (1992. godine) obavio je na Mino-geološkom Univerzitetu Sv. Naum i Kliment Ohridski u Sofiji, Bugarska. Učestvovao je na više od 15 projekata, gde se posebno izdvajaju istraživanja urana i drugih mineralnih sirovina u Mongoliji (2006.-2009. i 2011. godina), pri ovim istraživanjima direktno je bio u prilici da rešava kao “senior geologist” i “chief geologist generative” kako problematiku istraživanja urana i radioaktivnosti tako i ekološke probleme vezane za prirodno i antropogeno povišenu radioaktivnost, što je dokumentovano i radovima sa SCI liste. Na prostoru Republike Srbije učestvovao je na više projekata istraživanja obojenih i plementih metala i projekata vezanih za degradaciju životne sredine i “brownfield” investicija. Izradio je više GIS baza podataka i desetine karata različite tematike i namena prostora Republike Srbije, Mongolije i Sibira. Ima preko 100 objavljenih radova.

PROFESIONALNA KARIJERA: Asistent pripravnik (od 1991. do 1994. godine), asistent (od 1995. do 2001. godine), docent (od 2001. do 2008.) godine na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu). Docent (2009. do 2016. godine) na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, vanredni profesor (od 2016. do 2019. godine) na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura Univerzitet Singidunum. Vanredni profesor (2019. do 2020. godine) na, Zaštita životne sredine i održivi razvoj. Redovni profesor (2020. godine) na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura Univerzitet Metropolitain Beograd.

Pozovite nas