Dr Vitomir Ćupić

Redovni profesor

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Hemija životne sredine, toksikologija, ekotoksikologija

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (1982. godine), magistrirao (1988. godine) i doktorirao (1992. godine) na Fakultetu Veterinarske Medicine, Univerziteta u Beogradu

Usavršavanja i saradnja: Nacionalni Institut za Imunologiju u Moskvi kod Prof. Haitova (1989. godina); Intenzivna saradnja i učešće u eksperimentalnom istraživanju u oblasti imunofarmakologije i imunotoksikologije u Institutu za imunološka istraživanja kod Prof. dr Branislava Jankovića (1990.-96. godine); Intenzivna saradnja i učešće u eksperimentalnom istraživanju u oblasti imunofarmakologije i imunotoksikolologje u Institutu za eksperimentalnu medicinu, kod Prof. dr Aleksandra Dujića, a kasnije Akademika Prof. dr Miodraga Čolića (1998. -); Saradnja i učešće u eksperimentalnom istraživanju u oblasti toksikologije u Vojnotehničkom Institutu, VMA, Beograd (1996. -); Saradnja i učešće u eksperimentalnom istraživanju u oblasti toksikologije u Institutu za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Beograd (2015. -).

PROFESIONALNA KARIJERA: Docent (od 1994. godine), vanredni profesor (od 1999. godinre), redovni profesor (od 2004. godine), Fakultet Veterinarske medicine, Univezitet u Beogradu; Od 2022. godine redovni profesor, Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura”. Do sada, saopštio i objavio preko 300 naučnih i stručnih radova. Učestvovao u više domaćih i međunarodnih projekata. Objavio više osnovnih, i pomoćnih udžbenika i priručnika. Član je Upravnog odbora Udruženja toksikologa Srbije i evaluator sredstava za zaštitu bilja.