Msc Slobodan Stefanović

Asistent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Ekoremedijacija, mikoremedijacija

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao je 2010. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorske studije upisao 2013. godine na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura.

PROFESIONALNA KARIJERA: U periodu od 2010. do 2016. godine radio je kao nastavnik biologije u većem broju osnovnih i srednjih škola. Od 2016. godine zaposlen je u zvanju  asistenta na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura.

Pozovite nas