Dr Layth Nessef

Docent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Društveno humanističke nauke                    

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1988. godine. Magistarsku tezu pod naslovom „Svetska tržišta prirodnih fosfata i položaj zemalja proizvođača“ odbranio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1995. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Političke posledice migracija izazvanih ekološkim katastrofama” odbranio je 2018. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

PROFESIONALNA KARIJERA: Radio je kao prevodilac u Ambasadi Iraka u Beogradu od 1999. do 2003. Godine, asistent na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura i obavljao poslove saradnika – konsultanta ECPD (Evropski centar za mir i razvoj). Radio je kao saradnik Unije ekologa od 2015. do 2018. godine. Od 2018. godine, radi kao docent u oblasti društveno-humanističkih nauka na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura.

Pozovite nas