Dr Dragana Jovanović

Vanredni profesor
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Komunikologija, komunikacione strategije, medijska analitika digitalni mediji, metodologija istraživanja novih medija

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA:
Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Magistrirala 2007. Godine na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu.
Doktorirala 2010. godine na Fakultetu za kulturu i medije u Beogradu.

PROFESIONALNA KARIJERA: 2022- vanredni profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, 2022 – v.d. dekan Fakulteta za kulturu i medije, 2018-2022. direktor Instituta za nove tehnologije, 2018-2020. prodekan na Fakultetu za kulturu i medije, vanredni profesor Fakultet za kulturu i medije Beograd, OSCE BiH, trener na multietničkim radionicama (polje razvoja održivih projekata i političke komunikacije), novinar i urednik nekoliko radijskih i štampanih medija, dopisnik više domaćih I stranih medija, akreditovani recenzent u Nacionalnom akreditacionom telu.

Pozovite nas