БИБЛИОТЕКА ФАКУЛТЕТА ЗА ПРИМЕЊЕНУ ЕКОЛОГИЈУ ФУТУРА

Фонд Библиотеке Факултета за примењену екологију располаже сопственим издањима, као и домаћим и страним публикацијама из области релевантних за програм основних и дипломских академских студија примењене екологије. Библиотечки фонд у потпуности покрива сва наставна подручја; поред предмета из области фундаменталних природних наука – биологије, науке о животној средини, хемије, физике, математике, екологије, климатологије, геологије, хидрологије, затим примењених наука – технологије, пољопривреде, шумарства, медицине, покрива и предмете из области друштвених наука – еколошка економија, еколошко право, социјална екологија, еколошки менаџмент, итд.

Библиотека је опремљена уџбеницима и додатном уџбеничком литературом: приручницима, енциклопедијама, зборницима радова, стручним речницима, стручним часописима и електронским изворима, претежно на српском и енглеском језику. Фонд библиотеке се континуирано обнавља и допуњује савременим уџбеницима и приручницима, електронским изворима, публикацијама владиних организација, техничким извештајима и публикацијама невладиних организација, издањима ОУН и свих домаћих и међународних институција чија делатност је од значаја за област заштите животне средине.

Стручна обрада грађе заснована је на јединственом систему класификовања и индексирања и јединствене каталошко–библиографске обраде података и врши се према међународним стандардима у Програмском пакету ЦОБИСС у оквиру Пројекта Виртуелна библиотека Србије Народне библиотеке Србије.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pozovite nas