Факултет за примењену екологију Футура основан је у оквиру Универзитета Сингидунум у Београду, 2006. године. (регистрован од стране Министарства просвете Републике Србије и то Одлуком о оснивању број 612-00-00271/2005-04 од 23.02.2006. године) са програмом Заштита животне средине и Економија животне средине за студенте основних студија, мастер програмима: Интегрално управљање природним ресурсима (Менаџмент ресурса), Заштита животне средине (Примењени екодизајн), Управљање ризицима у животној средини (Менаџмент ризика), Економија животне средине и климатске промене, програмом докторских студија: Одрживи развој и животна средина

Студијски програми су акредитовани 2008, 2009, 2015, 2016. године (Основне академске студије и Мастер академске студије); и 2012 Докторске академске студије.

Студијски програми
Основне академске студије Заштите животне средине
Основне академске студије Еколошка економија
Мастер академске студије Заштите животне средине
Мастер академске студије Интегрално управљање природним ресурсима
Мастер академске студије Управљање ризицима у животној средини
Мастер академске студије Економија животне средине и климатских промене
Докторске студије Одрживи развој и животна средина
Уверења о акредитацији
Дозвола за рад
Уверење о научној акредитацији установе 2018
Уверење о акредитацији студијског програма: Мастер академске студије Економија животне средине и климатске промене, 2016
Одлука о акредитацији студијског програма: Мастер академске студије Економија животне средине и климатске промене, 2016
Уверење о акредитацији студијског програма: Основне академске студије Економија животне средине, 2016
Одлука о акредитацији студијског програма: Основне академске студије Економија животне средине, 2016
Уверење о акредитацији студијског програма: Мастер академске студије Управљање ризицима у животној средини, 2015
Уверење о акредитацији студијског програма: Основне академске студије Заштите животне средине, 2014
Уверење о акредитацији студијског програма: Мастер академске студије Интегрално управљање, 2014
Уверење о акредитацији студијског програма: Мастер академске студије Заштита животне средине, 2014
Одлука о акредитацији високошколске установе, 2014
Уверење о научној акредитацији установе, 2013
Уверење о акредитацији студијског програма: Докторске студије одрживи развој и животна средина, 2014
Уверење о акредитацији студијског програма: Докторске студије одрживи развој и животна средина, 2012
Одлука о акредитацији студијског програма: Докторске студије одрживи развој и животна средина, 2012
Уверење о акредитацији високошколске установе – 2009. године
Уверење о акредитацији студијског програма: Основне академске студије заштите животне средине, 2008
Уверење о акредитацији студијског програма: Дипломске академске студије заштите животне средине, 2008
Уверење о акредитацији студијског програма: Дипломске академске студије интегрално управљање природним ресурсима, 2008
Одлука о научној акредитацији установе, 2008

 

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pozovite nas