У вези са обрадом и заштитом података о личности, као и остваривањем права загарантованих Законом, лице на које се подаци односе може се обратити Лицу за заштиту података о личности (ДПО – Data Protection Officer) путем:

e-поште: marko.vucenovic@futura.edu.rs

на број телефона: 011/3541-449

поштом на адресу: Факултет за примењену екологију Футура, Пожешка 83а, Београд

Pozovite nas