АНАЛИТИЧАР ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ЗАНИМАЊЕ 21 ВЕКА

Растуће потребе за овим профилом препознају се у областима екоиндустрије, екосистемских технологија, интерактивне екологије, зеленог рачуноводства, зелених послова, и уопште у свим сферама човековог деловања.

ПРОФЕСИЈА БУДУЋНОСТИ НАЈНОВИЈИМ ИСТРАЖИВАЊИМА ТРЖИШТА РАДА И ПОТРЕБА

Светска предвиђања нових занимања све више усмеравају пажњу на нове трендове који су резултат узнапредовале технлогије и људских сазнања. Савремена предузећа остварују профит захваљујући новим технилогијама, а футуролошки приступ очувању квалитета животног амбијента, односно ресурса, све је више присутан кроз креиране нове – потребне профиле кадрова.
Национална служба за запошљавање наводи да ће  занимања попут генетичара, молекуларног биолога, естетског хирурга, аналитичара заштите животне средине и аналитичара промета и инвестиција, физикохемичара или менаџера безбедности биће најплаћенији послови у Србији за 10 или 20 година.
Између осталог из Националне службе за запошљавање указују и да ће улагања у обновљиве изворе енергије и органску производњу пружати добру перспективу за отварање нових радних места.

Послови будућности у Србији

  • Генетичар
  • Молекуларни биолог
  • Естетски хирург

Аналитичар заштите животне средине

  • Аналитичар промета и инвестиција
  • Физикохемичар
  • Менаџер безбедности
  • Стручњак за образовање на даљину
  • Стручњак за испитивање материјала
  • Урбаниста

Pozovite nas