NAJAVE JAVNIH ODBRANA ZAVRŠNIH DIPLOMSKIH RADOVA

  • Dana 25.07.2011. sa početkom u 12.00 časova u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana završnog diplomskog rada kandidata Božidara Miskinovića pod naslovom”Primena ekosistemskih procesora u procesu prečišćavanja komunalnih otpadnih voda “
  • Dana 20.07.2011. sa početkom u 18.00 časova u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana završnog diplomskog rada kandidata Jelene Radulović pod naslovom”Uređenje i ozelenjavanje jezera Pustinjac “
  • Dana 19.07.2011. sa početkom u 14.00 časova u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana završnog diplomskog rada kandidata Miljane Grnčarski pod naslovom”Uticaj buke na životnu sredinu”
  • Dana 11.07.2011. sa početkom u 14.00 časova u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana završnog diplomskog rada kandidata Mine Ćirić pod naslovom”Mikrobiološko ispitivanje kvaliteta pijaće vode na teritoriji grada Beograda “
  • Dana 07.07.2011. sa početkom u 12.00 časova u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana završnog diplomskog rada kandidata Marine Strižakpod naslovom “Održivo korišćenje otpadnih voda od filtera tokom procesa prerade vode za piće beogradskog vodovoda “
  • Dana 30.06.2011. sa početkom u 14.00 časova u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana završnog diplomskog rada kandidata Isidore Savatić pod naslovom “Uticaj ekoloških činilaca na pojavu krpelja od bomedicinskog značaja na zelenim površinama Beograda”
  • Dana 27.06.2011. sa početkom u 13.00 časova u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana završnog diplomskog rada kandidata Biljane Stajić pod naslovom”Mogućnosti i unapređenja stanja urbanih šuma grada Zrenjanina”