UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAMI

PRIMENJENA EKOLOGIJA

Trajanje: 8 semestara

ESPB: 240

EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE

Trajanje: 8 semestara

ESPB: 240

Uslov za upis kandidata na I GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA je  završena četvorogodišnja srednja škola. 

Upis studenata se vrši na osnovu dva kriterijuma:

  • uspeh iz srednje škole (maksimalnih 40 bodova)
  • rezultati provere sposobnosti i sklonosti kandidata putem intervjua (maksimalnih 60 bodova)

Na osnovu ova dva kriterijuma formiraće se rang lista upisanih kandidata koja će biti objavljena na oglasnoj tabli i na sajtu fakulteta.

Intervju sa zainteresovanim kandidatima će se obavljati radnim danima u terminu od 10-16 i subotom u terminu od 10-16 h.

Kontaktirajte nas:

upis@futura.edu.rs

info@futura.edu.rs

Koordinator za osnovne akademske studije

Miloš Nikolić

e-mail: milos.nikolic@futura.edu.rs

tel: +381 60 69621 21

Milos-Nikolic
Saradnik

Ivana Petrić

e-mail: ivana.petric@futura.edu.rs

Ivana Petric