USLOVI UPISA

Osnovne akademske studije

UPIS

Master akademske studije

Doktorske akademske studije

Smer: Primenjena ekologija

Broj studenata: 80

Smer: Ekonomija životne sredine

Broj studenata: 80

Smer: Menadžment resursa

Broj studenata: 25

Smer: Menadžment rizika

Broj studenata: 25

Smer: Primenjeni ekodizajn

Broj studenata: 25

Smer: Ekonomija životne sredine i
klimatske promene

Broj studenata: 25

Održivi razvoj i životna sredina

Broj studenata: 15