Školarine

Nivo studijskog programa Iznos školarine (po srednjem kursu NBS – na dan uplate) Dinamika plaćanja
Osnovne akademske studije
 • I godina – 1600 €
 • II godina – 1600 €
 • III godina – 1600 €
 • IV godina – 1800 €
 • Zimski semestar 500 € pri upisu godine, i 3 rate po 100 € do kraja zimskog semestra, a u letnjem semestru: do 01. marta 500 € , i 3 rate po 100 € do kraja letnjeg semestra.
 • U okviru školarine nisu uključeni troškovi štampanja literature, kao i troškovi organizovanja stručne prakse, pa se sredstva za to obezbeđuju kroz 50% participacije.  
Master akademske studije
 • 1600 €
 • 300 € prilikom upisa (prvog semestra);
 • 5 rate po 100 € u oktobru, novembru, decembru, januaru i februaru (tokom zimskog semestra);
 • 300 €, u prvoj polovini marta, prilikom overe zimskog i upisa letnjeg semestra;
 • 5 rata po 100 € u aprilu, maju, junu, julu i avgustu mesecu.
Doktorske akademske studije
 • I godina 2000 €
 • II godina 2000 €
 • III godina 4000 €

U prvoj i drugoj godini:

 • 1 000 € pri upisu zimskog semestra
 • 1 000 € pri upisu letnjeg semestra

U trećoj godini:

 • 1 000 € pri upisu 5 semestra
 • 1 000 € pri upisu 6 semestra
 • 2 000 € pre javne odbrane ddr