Rešenja o akreditaciji za realizatore programa stručnog usavršavanja

Rešenje o akreditaciji pravnog lica za realizatora programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave

FPE FUTURA – Rešenje

Rešenja o akreditaciji fizičkih lica za realizatora programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave

Prof. dr Mirjana Bartula

Prof. dr Jordan Aleksić

MSc Nevena Milošević