NACIONALNI PROJEKTI I STUDIJE

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

R.B.

Period

NAZIV PROJEKTA

STATUS FAKULTETA

Aktuelni projekti

1.

2011-2019

Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agro-energetskih useva (TR31078)

Nosilac

2.

2011-2019

Istorija srpske filozofije (ON 179064)

Partner

Realizovani projekti

3.

2011-2018

Proučavanje biljnih patogena, artropoda, korova i pesticida u cilju razvoja metoda bioracionalne zaštite bilja i proizvodnje bezbedne hrane (TR31043)

Partner

4.

2011-2018

Fizika uređenih nanostruktura i novih materijala u fotonici (ON171005)

Partner

5.

2011-2018

Istraživanje klimatskih promena i njihovih uticaja na životnu sredinu – praćenje uticaj, adaptacija i ublažavanje (III43007)

Partner

6.

2011-2018

Ekološka i virusološka istraživanja prisustva emerging zoonoza u rezervatima prirode Republike Srbije

(TR37015)

Partner

7.

2009-2010

Bioracionalno korišćenje i ekoremedijacija zemljišta gajenjem biljaka za industrijsku preradu (TR20208)

Nosilac

 

 

 

 

Drugi donatori

R.B.

Period

NAZIV PROJEKTA I DONATOR

STATUS FAKULTETA

Aktuelni projekti

1.

2018-2019

Integracija adaptacija i mitigacija klimatskih promena u sektorske lokalne politike (Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine)

Nosilac

 

2.

2018-2019

Integrisani monitoring sistema ekološke bezbednosti I rana prevencija rizika u životnoj sredini (Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine)

Nosilac

Realizovani projekti

3.

2017-2018

Elementi za razvoj sistema upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porekla na teritoriji grada Novog Sada (Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine)

Nosilac

4.

2017-2018

Analiza potencijala korišćenja obnovljivih izvora energije na teritoriji grada Novog Sada (Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine)

Nosilac

5.

2017-2018

Implementacija nove delatnosti u poslovanje JKP „Vodovod“ Užice – biološki aspekt operativnog monitoringa akumulacije Vrutci, uz praktičnu i teorijsku obuku kadra (Vodovod Užice)

Nosilac

6.

2015-2016

Degradacioni procesi u akumulacijama i toku Drine i bilansiranje zagađenja (JP EPS)

Nosilac

7.

2014-2016

Revitalizacija Topčiderske reke biološkim sistemima za prečišćavanje zagađenih voda

(Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda)

Partner

8.

2015-2016

Ekoremedijacioni plan ”brownfield” investicionih lokacija JP EPS (JP EPS)

Nosilac

9.

2013-2015

Studija ekološkog statusa opštine Svilajnac (Opština Svilajnac)

Nosilac

10.

2013-2015

Projektovanje atmosferske kanalizacije Paraćin (Opština Paraćin)

Nosilac

11.

2011-2013

12 ekoloških zapovesti (Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda)

Nosilac

12.

2011-2013

Naš kraj čist kao raj

(Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja RS)

Partner

13.

2011-2013

Ekosistemski procesor

Vizitorski centar „Ludaš“, 2011-2013

Nosilac

14.

2010-2011

Katastar prirodnih vrednosti Grada Kraljevo (Opština Kraljevo)

Partner

15.

2010-2011

Izrada integralnog katastra zagađivača opštine Inđija (JKP Komunalac Inđija)

Nosilac

16.

2010-2011

Katastar prirodnih vrednosti Opštine Ražanj (Opština Ražanj)

Nosilac

17.

2010-2011

Program ekoremedijacija: Degradirani prostori Republike Srbije (Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja RS)

Nosilac

18.

2008-2009

Idejni i glavni projekat sistema za sakupljanje i odvođenje otpadnih voda sa područja naselja Gudurica u opštini Vršac (Opština Vršac)

Nosilac

19.

2008-2009

Katastar prirodnih vrednosti opštine Petrovac na Mlavi (Opština Petrovac na Mlavi)

Nosilac

20.

2008-2009

Idejni i glavni projekat za sakupljanje i odvođenje otpadnih voda naselja Mesići i idejni projekat sistema za prečišćavanje otpadnih voda naselja Mesić i fabrike vode ”Moja voda” (JKP Vršac)

Nosilac

21.

2008-2009

Izrada projektno tehničke dokumentacije glavnog projekta za sanaciju odlagališta čvrstog komunalnog otpada opštine Golubac (Opština Golubac)

Nosilac

22.

2008-2009

Katastar čvrstog otpada i degradiranih prostora  Sokobanje

(Opština Sokobanja)

Nosilac

23.

2008-2009

Podizanje kapaciteta JP PEU «RESAVICA« na uvođenju održivih procedura u upravljanju otpadom

(JP PEU „Resavica“)

Nosilac

24.

2008-2009

Ekonomija prirodnog kapitala: Prirodni i stvoreni kapital “SRP Zasavica”

(Ministarstvo za zaštitu životne sredine RS)

Nosilac

25.

2008-2009

Ekološki profil Opštine Kikinda

(Opština Kikinda)

Nosilac

26.

2008-2009

TREK-Trening za ekološki svesnu Srbiju

(Ministarstvo za zaštitu životne sredine RS)

Partner

27.

2008-2009

Projekat kanalizacije za 3 sela Opštine Žagubica

(Opština Žagubica)

Nosilac

28.

2008-2009

Generalno rešenje skijališta Beljanica

(Ministartstvo tiruzma, trgovine u usluga Republike Srbije)

Nosilac

29.

2008-2009

Elaborat o opravdanosti proglašenja turističkog prostora Beljanica-Resava

(Ministartstvo tiruzma, trgovine u usluga Republike Srbije)

Nosilac

30.

2006-2007

Studija opravdanost proglašenja turističkog prostora Gvozdena Vrata

(Ministartstvo tiruzma, trgovine u usluga Republike Srbije)

Nosilac

31.

2006-2007

Studija opravdanosti proglašenja turističkog prostora Maljen Suvobor

(Ministartstvo tiruzma, trgovine u usluga RS)

Nosilac

32.

2006-2007

Lokalni ekološki akcioni plan Opštine Ub

(Opština Ub)

Nosilac

33.

2006-2007

Katastar čvrstog otpada Opštine UB

(Opština Ub)

Nosilac