PROGRAM CENTRA ZA KARIJERNO VOĐENJE STUDENATA

“Rezolucijа o doživotnom učenju Sаvetа ministаrа EU iz 2004. godine definiše kаrijerno vođenjekаo niz аktivnosti koje osposobljаvаju pojedince bilo kog uzrаstа, u bilo kom trenutku njihovih životа, dа identifikuju sopstvene sposobnosti, kompetencije i interese, dа donesu odluke koje se tiču njihovog obrаzovаnjа, osposobljаvаnjа i profesije i dа uprаvljаju tokovimа svojih životа u oblаsti učenjа, rаdа i drugih oblаsti u kojimа mogu dа steknu i primene sposobnosti i kompetencije.”

 

Izvor: Development of Career Guidance Aimed at Improving Higher Education in Serbia

Tempus Project 517119-TEMPUS-1-2011-RS-TEMPUS-SMGR

 

 

Program Centra za karijerno vođenje studenata (CKVS) obuhvata:

  • Organizovanje studentskih poseta: Centar za karijerno vođenje studenata će tokom školske 2014/2015 godine organizovati studentske posete o kojima će studenti biti blagovremeno obavešteni. Posete će biti planirane sa ciljem da doprinesu razvoju veština i sposobnosti, koje su neophodne u oblasti primenjene ekologije.
  • Prakse i volontiranja: Pored pružanja aktuelnih informacija CKVS će organizovati pojedinačne prakse, koje će imati za cilj razvoj veština i sposobnosti pojedinca, kao i primenu stečenog znanja. Studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju će imati otvoren poziv za obavljanje praksi i volontiranja u različitim oblastima.
  • Projekti: CKVS kao paralelna struktura Fakulteta Futura će samoinicijativno organizovati projektne aktivnosti u kojima će učestvovati i studenti.

CKVS treba da pomogne studentima da tokom školovanja na Fakultetu za primenjenu ekologiju razviju sledeće osobine:
1.     Intelektualne veštine
2.     Komunikacijske veštine
3.     Međuljudski odnosi
4.     Organizacione veštine
5.     Istraživačke veštine

Individualno savetovanje studenata će se odvijati svakog dana od 9h–16h (10h-14h) uz prethodno zakazivanje. Studenti mogu zakazati individualno savetovanje na e-mail adresu ivana.petric@futura.edu.rs ili putem telefona 062/88 47573