Naučno-istraživački rezultati

U skladu sa Pravilnikom o postupku i načinu vrednovanja, kao i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, nastavnici i saradnicu su ostvarili značajne naučnoistraživačke rezultate za period 2006-2015 godine.

Izveštaj o naučnoistraživačkom radu za 2015/2016

Izveštaj naučno istraživačkih rezultata 2014

Izveštaj naučno istraživačkih rezultata 2013