METOD NASTAVE

METOD RADA

Savremene nastavne planove i programe koje izvode eminentni stručnjaci, karakteriše dosledna primena Bolonjske deklaracije. Fond časova je do 70 po predmetu semestralno. Nedeljni fond časova je do 60, u zavisnosti od studijskog programa. Opterećenost studenta, (nastava, vežbe, pred ispitne provere znanja, seminarski radovi, vreme potrebno za usvajanje znanja i ostale studijske i van nastavne aktivnosti kao i istraživački rad), ne prelaze 40 časova nedeljno odnosno 900 časova po semestru.

STRUKTURA OCENE

Prisustvo predavanjima, vežbama i aktivnosti na nastavi i konsultacijama 10-30% Predispitne provere znanja, seminarski radovi, istraživački prilozi, kolokvijumi, testovi 20-70%.
Završni ispit maksimalno 50%, za prelaznu ocenu potrebno je 55%

STRUKTURA SEMESTRA

14 nedelja nastave
1 nedelja predispitnih provera znanja
1 nedelja ispitni rok

Ukupno 15 nastavnih nedelja + 1 nedelja ispitnog roka po semestru

MODALITETI IZVOĐENJA NASTAVNOG PROCESA

Evropski kreditni sistem transfera bodova ECTS
Rad u malim grupama
Mentorski i medijatorski rad
Konsultacije
Case Study – analiza slučaja
Uključivanje u naučno-istraživačke projekte
Isticanje individualnog razvoja studenata
Timski rad kroz razvoj interpersonalnih veština
Sticanje praktičnih znanja
Korišćenje savremenih tehnologija
Razvijanje informatičke pismenosti
Podsticanje naučno-istraživačkog rada