Upravljanje rizicima u životnoj sredini - MENADŽMENT RIZIKA

Trajanje studijskog programa: 1 godina (II semestra)
ESPB: 60
Zvanje: Master analitičar zaštite životne sredine

 

Cilj studjskog programa

Obrazovanje i osposobljavanje novog profila stručnjaka u kontekstu sve veće potrebe za analizom i upravljanjem rizicima u životnoj sredini koji proizilaze usled sve većeg tehnološkog ponašanja, oddnosno opterećenja razvoja. Globalne promene životne sredine, prirodne katastrofe, akcidenti i kontroverzne tehnologije doprineli su da upravljanje rizikom uđe u fokus nauke, vlada država i široke javnosti. Potreba za stručnim kadrovima za procenu kompleksnosti rizika u životnoj sredini je u porastu kako u Evropskim zemljama tako i u regionu Balkana. Neophodni su savremeni pristupi proučavanja procesa u cilju preventivnog delovanja. Na raspolaganju su kursevi Procena rizika i uticaja na životnu sredinu, Modelovanje rizika u životnoj serdini, Upravljanje rizicima u životnoj sredini, Metodologija naučnoistraživačkog rada, Sistem ekološke bezbednosti, Polutanti iz industrijskih procesa, Hazard i ekološke katastrofe, Sistem ekološkog menadžmenta, Međunarodno pravo i politika i Globalni monitoring životne sredine i bezbednosti.

MENADŽMENT RIZIKA- MASTER AKADEMSKE STUDIJE
UPRAVLJANJE RIZICIMA U ŽIVOTNOJ SREDINI

I GODINA

Obavezni

Izborni

1.

Procena rizika i uticaja na životnu sredinu

I

7

Sistem ekološke bezbednosti

I

6

2.

Modelovanje rizika u životnoj sredini

I

7

Polutanti iz industrijskih proseca

I

6

3.

Izborni 1

I

 

Hazard i ekološke katastrofe

I

6

 

4.

Upravljanje rizicima u životnoj sredini

II

7

Sistem ekološkog menadžmenta

II

6

5.

Metodologija naučno-istraživačkog rada

II

7

Međunarodno ekološko pravo i politika

II

6

6.

Izborni 2

II

 

Globalni monitoring životne sredine i bezbednosti

II

6

7.

MASTER RAD

II

20