MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Koordinator za master akademske studije

Jelena Radovanović

Telefon: 060/3553033

 

Fakultet realizuje master akademske studije u trajanju od jedne godine (60 ESPB) za studente koji su završili četvorogodišnje osnovne akademske studije.

U zavisnosti od izbora studijskog programa master programi obrazuju stručnjake koji će na temelju širokog znanja iz oblasti primenjene ekologije, odnosno upravljanje prirodnim resursima, ekoremedijacionim tehnikama u funkciji unapređenja stanja životne sredine i sistemu upravljanja rizika u životnoj sredini, biti pripremljeni za samostalan  naučno-istraživački rad u institucijama koje se bave fundamentalnim i primenjenim istraživanjima, kao i praktičnim primenama najbolljih dostupnih tehnika u praksi.

U zavisnosti od odabranog usmerenja (Zaštita životne sredine, Integralno upravljanje prirodnim resursima i Upravljanju rizicima u životnoj sredini) po završetku master studija formiraju se stručnjaci sposobni za istraživački i projektni rad u istraživačkim centrima iz oblasti zaštite životne sredine, zavodima za zaštitu prirode i nacionalnim parkovima, organima državne uprave i lokalne samouprave, inspekcijskim službama i istraživačkim centrima različitih državnih, privatnim i javnim preduzećima i civilnom sektoru na poslovima koji su direktno indirektno vezani za zaštitu životne sredine.

Po završetku master akademskih studija stiče se stručni naziv – zvanje – Master analitičar zaštite životne sredine.

Strukturu studijskih programa čini skup obaveznih i izbornih studijskih područja (predmeta) čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje diplome drugog stepena akademskih studija obrazovno-naučnog polja Prirodno-matematičkih i Društveno humanističkih nauka.

Kurikulumi studijskih programa čine ukupno 26 Kurikuluma predmeta obaveznih i izbornih) i obavezan praktičan rad (samosatlno istraživanje studenata).

Svaki predmet iz studijskog programa iskazan je brojem ESPB, a obim studija izražen je zbirom ESPB.

Studijski programi su saglašeni sa osnovnim principima evropskog sistema studija definisanog u okvirima Bolonjske deklaracije. Programi su usklađeni sa akreditovanim programima inostranih visokoškolskih ustanova. Takođe je usaglašen sa evropskim standardima u pogledu uslova upisa, trajanja studija, sticanja diplome i načina studiranja.

ODLUKA O ORGANIZACIJI KONFERENCIJA MASTER RADOVA