MASTER AKADEMSKE STUDIJE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Cilj studijskog programa master akademskih studija zaštite životne sredine  je da obrazuje i osposobi novi profil stručnjaka u kontekstu sve većeg ugrožavanja životne sredine, očitih opterećenja daljeg razvoja i nastojanja savremene nauke i tehnologije da se minimiziraju nivoi zagađenja i degradacije, odnosno sačuvaju prirodni uslovi i civilizacijske vrednosti. Sve više su potrebna znanja o ambijentu ljudskog življenja, tokovima proizvodnje i razvoja kao i ulozi čoveka i njegovih ukupnih delatnosti u životnoj sredini. Neophodni su novi koncepti proučavanja životne sredine u cilju što efikasnije i plodotvornije ne samo zaštite i očuvanja, već i inventivnog obnavljanja i oblikovanja životne sredine. Održivost razvoja i integralna zaštita životne sredine je prvorazredni interes savremene nauke, kao sinteza strukture saznanja, odnosno umrežavanja pojedinačnih prirodnih i društvenih disciplina u okviru nove nauke o životnoj sredini.

Studijski program Master akademskih studija zaštite životne sredine obrazuje stručnjake koji nedostaju u profilu postojećih kadrova, a takođe je usmeren na formiranje jednog celovitog istraživačkog i obrazovnog sistema koji će obezbediti kadrove visokog stepena stručnosti za obavljanje složenih i kreativnih poslova na planu renaturalizacije i ekoremedijacije. Time se prevazilaze određene praznine u visokoškolskom obrazovanju i ističe komplementarnost u odnosu na savremene obrazovne programe i stručnu praksu razvijenih zemalja. Master studijski program zaštite životne sredine po svom konceptu i planiranim sadržajima uvažava aktuelna naučna saznanja, savladane metode i postavke univerzitetske prakse u svetu. Master analitičar zaštite životne sredine stiče u tom smislu širok okvir i visok nivo razumevanja čitavog spektra saznanja na planu zaštite životne sredine. Analitičko mišljenje i integralan pristup u rešavanju problema životne sredine postiže se jedinstvenim programom koji kombinuje širinu i dubinu saznavanja brojnih naučnih disciplina neophodnih za kompleksno sagledavanje prirodnog okruženja i ukupnu proizvodnju života:

  • ovladavanjem metodama utvrđivanja stanja i praćenja promena u životnoj sredini i preduzimanja aktivnosti remedijacije i očuvanja ekosistema;
  • sticanjem znanja na planu merenja i obrade podataka i njihove praktične primene, posebno u oblastima prevencije ekoloških problema;
  • sticanjem znanja i veština da se procene i primene složeni identifikacioni koncepti da bi se rešili sadašnji i budući ekološki izazovi;
  • razumevanje koncepta održivog razvoja kroz sisteme zaštite životne sredine i njihove praktične primene, posebno u oblasti ekološke ekonomije i novog poimanja ekonomije prirodnog kapitala, kao i sprovođenje planova i strategija održivog razvoja različitog nivoa, od lokalnog preko regionalnog do globalnog.

Ishod ovog specijalizovanog procesa studiranja je master analitičar zaštite životne sredine sa visokim akademskim obrazovanjem, sa značajno širim i temeljnijim znanjem o zaštiti, očuvanju i obnavljanju životne sredine u odnosu na osnovno visokoškolsko obrazovanje koji raspolaže integrisanim znanjem i sposobnošću razumevanja fenomena iz oblasti zaštite životne sredine, posebno na planu ekoremedijacije i renaturalizacije, kao i implementacije sistema ekološke bezbednosti i upravljanja ključnim aspektima životne sredine. Master analitičari zaštite životne sredine osposobljeni su za angažovanje u čitavom spektru državnih, javnih i privatnih korporacija i institucija, kao i u nevladinim organizacijama koje iniciraju i nose programe i planove remedijacije i renaturalizacije zagađenih i degradiranih ekosistema, konsultantskim firmama posebno iz oblasti zaštite životne sredine, kao i da se dalje usavršavaju u okviru doktorskih studija bliskih oblasti u polju prirodno-matematičkih nauka.

Nakon završenih jednogodišnjih studija i osvojenih 60 ESPB bodova stiče se stručni naziv – Master analitičar zaštite životne sredine.

Dokumentacija za akreditaciju preuzmite ovde

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program drugog nivoa studija  Master akademske studije zaštite životne sredine preuzmite ovde

Izborna nastava na studijskom programu drugog nivoa Master akademske studije zaštite životne sredine preuzmite ovde