Konkurs

UNIVERZITET METROPOLITAN

Fakultet za primenjenu ekologiju “Futura”

BEOGRAD

 

Na osnovu čl. 75 . Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017 , 27/2018 – dr. zakon i 73/2018) i čl. 72 . i 89. Statuta Univerzitet Metropolitan Fakultet za primenjenu ekologiju”Futura”, dekan Fakulteta dana 7. juna 2019.godineraspisuje

 

K O N K U R S

 

za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za sledeća radna mesta:

 

1 . Nastavnik u zvanju vanredni profesor za užu naučnu oblast: Društveno-humanistička oblast – jedan izvršilac;

2 . Nastavnik u zvanju docent za užu naučnu oblast: Nauke o životnoj sredini, polje: biološke nauke – jedan izvršilac.

 

Način prijave: : Kandidati koji ispunjavaju uslove konkurisanja, potrebno je da popune prijavu koju mogu da preuzmu OVDE

 

Popunjena prijava i dopunska dokumentacija (overene kopije diploma;  spisak objavljenih radova; očitanu ličnu kartu ili kopiju lične karte bez čipa; uverenje nadležnog organa MUP o nepostojanju pravosnažne presude za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi) dostavljaju se elektronski na mejl konkurs@futura.edu.rs i poštom ili lično na adresu: Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Beograd, Požeška 83 a, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijava za nastavnike

 

Podeli na društvenim mrežama!!!
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail