PLAN NASTAVE za OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Školske 2018/2019. godine

 

1. godina

Predmeti

Email grupe

Letnji semestar

1.

Ekologoija

 

ekologija@futura.edu.rs

2.

Hemija životne sredine

 

hemija.zivotne.sredine@futura.edu.rs

3.

Socijalna ekologija

 

socijalna.ekologija@futura.edu.rs

4.

Degradacija ekosistema i renaturalizacija

 

degradacija.ekosistema@futura.edu.rs

5.

Analiza javnih politika

 

analiza.javnih.politika@futura.edu.rs

6.

Mikroekonomski principi

 

mikroekonomski.principi@futura.edu.rs

6.

Upravljanje resursom zemljišta/Zagađivanje i zaštita zemljišta

 

zemljiste@futura.edu.rs

7.

Teorija sistema i informacija

 

teorija.sistema@futura.edu.rs

 

2. godina

Predmeti

Email grupe

Letnji semestar

1.

Osnovi fizičke hemije

 

osnove.fizicke.hemije@futura.edu.rs

2.

Obnovlјivi izvori energije

 

obnovljivi.izvori.energije@futura.edu.rs

3.

Reciklažna industrija

 

reciklazna.industrija@futura.edu.rs

4.

Humana ekologija

 

humana.ekologija@futura.edu.rs

5.

Ekonomija javnog sektora   ekonomija.javnog.sektora@futura.edu.rs

6.

Regionalna geografija i prirodni resursi   regionalna.geografija@futura.edu.rs

7.

Ekološko-ekonomski instrumenti u zaštiti životne sredine
  ee.instrumenti@futura.edu.rs

8.

Engleski jezik C

 

engleski.jezik.c@futura.edu.rs

 

3. godina

Predmeti

Email grupe

Letnji semestar

1.

Ekohidrologija

 

ekohidrologija@futura.edu.rs

2.

Životna sredina i održivi razvoj

 

odrzivi.razvoj@futura.edu.rs

3.

Integrisani GIS

 

integrisani.gis@futura.edu.rs

4.

Zdravlјe i životna sredina   zdravlje.i.zivotna.sredina@futura.edu.rs

5.

Menadžment zaštićenih prirodnih dobara

 

mzpd@futura.edu.rs

Predmeti

Email grupe

Letnji semestar

1.

Osnove metodologije

 

osnove.metodologije@futura.edu.rs

2.

Nauka o životnoj sredini

 

nauka.o.zivotnoj.sredini@futura.edu.rs

3.

Prirodne vrednosti i resursi

 

prirodne.vrednosti.i.resursi@futura.edu.rs

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2018/2019

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1. година

Обавезни предмети

Изборни предмети

Зимски семестар

1.

Биологија животне средине

5.

Еколошка политика

 

biologija.zivotne.sredine@futura.edu.rs

 

ekoloska.politka@futura.edu.rs

2.

Основе економије

6.

Квантитативне методе

 

osnove.ekonomije@futura.edu.rs

 

kvantitativne.metode@futura.edu.rs

3.

Информатика

7.

Енглески језик А

 

informatika@futura.edu.rs

 

engleski.jezik.a@futura.edu.rs

4.

Управљање ресурсом отпада

 

 

 

upravljanje.resursom.otpada@

futura.edu.rs

 

 

 

2. година

 

Обавезни предмети

Изборни предмети

Зимски семестар

1.

Физика животне средине

5.

Управљање водним ресурсима

 

fizika.zivotne.sredine@futura.edu.rs

 

upravljanje.vodnim.resursima@futura.edu.rs

2.

Заштита биодиверзитета

 

 

 

zastita.biodiverziteta@futura.edu.rs

 

 

3.

Заштита геодиверзитета

 

 

 

zastita.geodiverziteta@futura.edu.rs

 

 

4.

Физичко загађење животне средине

 

 

 

fizicko.zagadjenje@futura.edu.rs

 

 

3. година

 

Обавезни предмети

Изборни предмети

Зимски семестар

1.

Екотоксикологија

4.

Заштита и унапређење шумских и ловних ресурса

 

ekotoksikologija@futura.edu.rs

 

zastita.i.unapredjenje.s@futura.edu.rs

2.

Менаџмент животне средине

6.

Урбани екосистеми

 

menadzment.zivotne.sredine@futura.edu.rs

 

urbani.ekosistemi@futura.edu.rs

3.

Еколошко право

 

 

 

ekolosko.pravo@futura.edu.rs

 

 

 

 

 

 

4. година

Зимски семестар

Обавезни предмети

Изборни предмети

1.

Екосистемске технологије

4.

Природни хазард

 

ekosistemske.tehnologije@futura.edu.rs

 

prirodni.hazard@futura.edu.rs

2.

Екоклиматологија

5.

 

 

ekoklimatologija@futura.edu.rs

 

 

3.

Управљање пројектом заштите животне средине

 

 

 

upravljanje.projektima@futura.edu.rs

 

 

 

 

ЕКОНОМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1. година

Обавезни предмети

Изборни предмети

Зимски семестар

1.

Економија животне средине

5.

Еколошка политика

 

ekonomija.zivotne.sredine@futura.edu.rs

 

ekoloska.politka@futura.edu.rs

2.

Основе економије

6.

Квантитативне методе

 

osnove.ekonomije@futura.edu.rs

 

kvantitativne.metode@futura.edu.rs

3.

Информатика

7.

Енглески језик А

 

informatika@futura.edu.rs

 

engleski.jezik.a@futura.edu.rs

4.

Управљање ресурсом отпада

 

 

 

upravljanje.resursom.otpada@

futura.edu.rs

 

 

2. година

Обавезни предмети

Изборни предмети

Зимски семестар

1.

Јавни, приватни и цивилни сектор у одрживом развоју

5.

Управљање водним ресурсима

 

javni.privatni.sektor@futura.edu.rs

 

upravljanje.vodnim.resursima@futura.edu.rs

2.

Заштита биодиверзитета

6.

Филозофија природних наука

 

zastita.biodiverziteta@futura.edu.rs

 

filozofija.prirodnih.nauka@futura.edu.rs

3.

Заштита геодиверзитета

7.

Рурална екологија

 

zastita.geodiverziteta@futura.edu.rs

 

ruralna.ekologija@futura.edu.rs

4.

Макроекономски принципи

 

 

 

makroekonomski.principi@futura.edu.rs

 

 

 

 

 

 

PLAN NASTAVE za OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Školske 2017/2018. godine

 

1. godina

Predmeti

Email grupe

Letnji semestar

1.

Biologija životne sredine

 

biologija.zivotne.sredine@futura.edu.rs

2.

Hemija životne sredine

 

hemija.zivotne.sredine@futura.edu.rs

3.

Socijalna ekologija

 

socijalna.ekologija@futura.edu.rs

4.

Degradacija ekosistema i renaturalizacija

 

degradacija.ekosistema@futura.edu.rs

5.

Analiza javnih politika

 

analiza.javnih.politika@futura.edu.rs

6.

Mikroekonomski principi

 

mikroekonomski.principi@futura.edu.rs

6.

Uprvaljanje resursom zemljišta

 

upravljanje.resursom.zemljista@futura.edu.rs

7.

Engleski jezik B

 

engleski.jezik.b@futura.edu.rs

 

2. godina

Predmeti

Email grupe

Letnji semestar

1.

Osnovi fizičke hemije

 

osnovi.fizicke.hemije@futura.edu.rs

2.

Obnovlјivi izvori energije

 

obnovljivi.izvori.energije@futura.edu.rs

3.

Reciklažna industrija

 

reciklazna.industrija@futura.edu.rs

4.

Humana ekologija

 

humana.ekologija@futura.edu.rs

5.

Engleski jezik C

 

engleski.jezik.c@futura.edu.rs

 

3. godina

Predmeti

Email grupe

Letnji semestar

1.

Ekohidrologija

 

ekohidrologija@futura.edu.rs

2.

Životna sredina i održivi razvoj

 

zivotna.sredina@futura.edu.rs

3.

Integrisani GIS

 

integrisani.gis@futura.edu.rs

4.

Transgranična zagađenja životne sredine

 

transgranicna.zagadjena.zs@futura.edu.rs

5.

Zaštita i unapređenje prirodnih dobara

 

zastita.i.unapredjenje.pd@futura.edu.rs

6.

Zdravlјe i životna sredina

 

zdravlje.i.zivotna.sredina@futura.edu.rs

7.

Ekološka etika

 

ekoloska.etika@futura.edu.rs

 

4. godina

Predmeti

Email grupe

Letnji semestar

1.

Osnovi metodologije

 

osnove.metodologije@futura.edu.rs

2.

Nauka o životnoj sredini

 

nauka.o.zivotnoj.sredini@futura.edu.rs

3.

Prirodne vrednosti i resursi

 

prirodne.vrednosti.i.resursi@futura.edu.rs

 

PLAN NASTAVE za OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Školske 2017/2018. godine

 

1. godina

Predmeti

Email grupe

Zimski semestar

1.

Ekologija

 

ekologija@futura.edu.rs

2.

Osnovi ekonomije

 

osnovi.ekonomije@futura.edu.rs

3.

Informatika

 

informatika@futura.edu.rs

4.

Upravljanje resursom otpada

 

upravljanje.resursom.otpada@futura.edu.rs

5.

Engleski jezik A

 

engleski.jezik.a@futura.edu.rs

6.

Ekonomija životne sredine i resursa

   ekonomija.zivotne.sredine@futura.edu.rs 

 

2. godina

Predmeti

Email grupe

Zimski semestar

1.

Fizika životne sredine

 

fizika.zivotne.sredine@futura.edu.rs

2.

Zaštita biodiverziteta

 

zastita.biodiverziteta@futura.edu.rs

3.

Zaštita geodiverziteta

 

zastita.geodiverziteta@futura.edu.rs

4.

Fizičko zagađenje životne sredine

 

fizicko.zagadjenje@futura.edu.rs

5.

Upravljanje vodnim resursima

 

upravljanje.vodnim.resursima@futura.edu.rs

 

3. godina

Predmeti

Email grupe

Zimski semestar

1.

Ekotoksikologija

 

ekotoksikologija@futura.edu.rs

2.

Menadžment životne sredine

 

menadzment.zivotne.sredine@futura.edu.rs

3.

Ekološko pravo

 

ekolosko.pravo@futura.edu.rs

4.

Zaštita i unapređenje šumskih i lovnih resursa   zastita.i.unapredjenje.s@futura.edu.rs

5.

Urbani ekosistemi

 

urbani.ekosistemi@futura.edu.rs

 

4. godina

Predmeti

Email grupe

Zimski semestar

1.

Ekoklimatologija

 

ekoklimatologija@futura.edu.rs

2.

Ekosistemske tehnologije

 

ekosistemske.tehnologije@futura.edu.rs

3.

Upravljanje projektima zaštite životne sredine  

upravljanje.projektima@futura.edu.rs

4.

Prirodni hazard

  prirodni.hazard@futura.edu.rs

 

PLAN NASTAVE za OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Školske 2016/2017. godine

 

1. godina

Predmeti

Email grupe

Letnji semestar

1.

Biologija životne sredine

 

biologija.zivotne.sredine@futura.edu.rs

2.

Hemija životne sredine

 

hemija.zivotne.sredine@futura.edu.rs

3.

Socijalna ekologija

 

socijalna.ekologija@futura.edu.rs

4.

Degradacija ekosistema i renaturalizacija

 

degradacija.ekosistema@futura.edu.rs

5.

Zagađivanje i zaštita zemlјišta

 

zagadjivanje.i.zastita.zemljista@futura.edu.rs

6.

Biostatistika i eksperimentalni dizajn

 

biostatistika.i.eksperimentalni.dizajn@futura.edu.rs

7.

Engleski jezik B

 

engleski.jezik.b@futura.edu.rs

 

2. godina

Predmeti

Email grupe

Letnji semestar

1.

Osnovi fizičke hemije

 

osnovi.fizicke.hemije@futura.edu.rs

2.

Obnovlјivi izvori energije

 

obnovljivi.izvori.energije@futura.edu.rs

3.

Zaštita biodiverziteta

 

zastita.biodiverziteta@futura.edu.rs

4.

Humana ekologija

 

humana.ekologija@futura.edu.rs

5.

Zagađivanje i zaštita vazduha

 

zagadjivanje.i.zastita.vazduha@futura.edu.rs

6.

Ekološko-ekonomski instrumenti u zaštiti životne sredine

 

ekolosko-ekonomski.instrumenti@futura.edu.rs

7.

Tehnološki procesi u zaštiti životne sredine

 

tehnoloski.procesi.u.zzs@futura.edu.rs

8.

Zaštita ugroženih vrsta

 

zastita.ugrozenih.vrsta@futura.edu.rs

 

3. godina

Predmeti

Email grupe

Letnji semestar

1.

Ekohidrologija

 

ekohidrologija@futura.edu.rs

2.

Životna sredina i održivi razvoj

 

zivotna.sredina@futura.edu.rs

3.

Integrisani GIS

 

integrisani.gis@futura.edu.rs

4.

Transgranična zagađenja životne sredine

 

transgranicna.zagadjena.zs@futura.edu.rs

5.

Zaštita i unapređenje prirodnih dobara

 

zastita.i.unapredjenje.pd@futura.edu.rs

6.

Zdravlјe i životna sredina

 

zdravlje.i.zivotna.sredina@futura.edu.rs

7.

Ekološka etika

 

ekoloska.etika@futura.edu.rs

8.

Ekologija mikroorganizama

 

ekologija.mikroorganizama@futura.edu.rs

 

4. godina

Predmeti

Email grupe

Letnji semestar

1.

Metodologija naučno-istraživačkog rada

 

metodologija@futura.edu.rs

2.

Nauka o životnoj sredini

 

nauka.o.zivotnoj.sredini@futura.edu.rs

3.

Bioremedijacija

 

bioremedijacija@futura.edu.rs

4.

Prirodne vrednosti i resursi

 

prirodne.vrednosti.i.resursi@futura.edu.rs

5.

Akcidenti u životnoj sredini

 

akcidenti.u.zivotnoj.sredini@futura.edu.rs