Master akademske studije ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 

Naziv predmeta

S

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

P

V

DON

SIR

I SEMESTAR

1.

Primena ekološkog modelovanja

I

O

2,5

3

 

 

8

2.

Bioremedijacija

I

O

3,5

 

2

 

8

3.

Izborni predmet 3.1

I

 

 

 

 

 

  

4.

Izborni predmet 3.2

I

 

 

 

 

 

 

 

1.Fizička hemija (viši kurs)

I

I

2

1

2

 

7

 

2. Mikrobiologija ekosistema

I

I

2

1

2

 

7

 

3. Fitoremedijacija

I

I

2

1

2

 

7

 

4. Sistem ekološke bezbednosti

I

I

2

3

 

 

7

 

5. Ekonomija prirodnog kapitala

I

I

2,5

2

 

 

7

II SEMESTAR

5.

Izborni predmet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Aplikativna regionalna geografija

II

I

2

1

 

 

5

 

2. Tehnologija prerade otpadnih voda

II

I

2

2

 

 

6

 

3. Ekološka etika

II

I

2

1

 

 

5

6.

Samostalni istraživački rad

II

O

 

 

 

18

 

 

Završni rad

 

 

 

 

 

 

25