Osnovne akademske studije - EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE

EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE

 

Studijski program osnovnih akademskih studija EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE ima za cilј da pitanja zaštite životne sredine, kao što su zagađenja, klimatske promene i očuvanje biodiverziteta, elaborira sa ekonomskog stanovišta, da  razvije sposobnosti razumevanja životne sredine i resursa ekonomije, da definiše konceptualne osnove i praktične alate analize, kvantifikacije i interpretacije indikatora stanja, očuvanja i unapređenja životne sredine.

Studijski program osnovnih akademskih studija EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE je proistekao iz decenijskog napora Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura da uobliči posebna/specifična znanja na već reakreditovanom studijskom programu master akademskih studija INTEGRALNO UPRAVLjANјE PRIRODNIM RESURSIMA, iz sfera ZELENE EKONOMIJE, EKONOMIJE RESURSA, EKONOMIJE PRIRODE, EKOLOŠKE EKONOMIJE, CIRKULARNE EKONOMIJE, koje su danas nezaobilazne varijable i konstante holističkog i interdisciplinarnog razumevanja fenomenologije tako složene oblasti kao što je ŽIVOTNA SREDINA.

Pokretanje studijskog programa osnovnih akademskih studija je logična posledica već ostvarenih rezultata u ovoj oblasti, sa cilјem da se upotpuni vertikala postojećeg studijskog prorama mastera sa temelјnim znanjima iz nauka o zaštiti životne sredine, ali i interdisciplinarnim, multidisciplinarnim i transdisciplinarni znanjima, u koje nesumnjivo spadaju i specifična znanja iz ekološke ekonomije.

Jedan od zadataka koji nužno mora da se realizuje u okvirima  ovog studijskog programa jeste zahtev za osposoblјavanje u izradi PROCENA SOCIJALNIH I EKOLOŠKIH STANDARDA ODRŽIVOSTI INVESTICIJA, koje su danas uslov (Svetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj) za investiranje u životnu sredinu, a poseban akcenat je na STRUČNOJ PRAKSI – EDIT (edukacija, demonstracija, inovacija, trening) kroz koju će se studenti osposoblјavati i sticati znanja i veštine na izradi biznis planova, fizibiliti studija, ekoloških investicionih programa,  elaborata, studija slučaja.

Diplomirani analitičar ekonomije životne sredine treba da ima značajnu ulogu u razumevanju i kreiranju politike rešenja savremenih ekoloških problema. Ekonomska analiza je nezaobilazna, posebno danas, za utvrđivanje korisnosti, troškova i procene efikasnosti različitih instrumenata zaštite životne sredine, dizajniranju novih intervencija, održivog ekonomskog razvoja, ali i upravlјanje prirodnim resursima.

Diplomirani analitičar ekonomije životne sredine stiče sposobnosti za samostalno razumevanje osnovnih uzroka savremenih ekoloških problema, ali i za dizajniranje politike i njihovo rešavanje. Osposoblјenost za razumevanje instrumentarijuma (ekološkog i ekonomskog) za zaštitu životne sredine je smeštena u ravan fenomenologije ekoloških nadoknada, koje nisu ni novi nameti, niti porezi, već su supstitucija za ekstra profit, iz kojih se saniraju posledice eksternih troškova i vrši nadoknada za ekološku štetu.

Jedinstvenost ovog studijskog programa je u tome što na optimalan način korespondiraju znanja iz fundamentalnih/prirodno-matematičkih nauka koja se kombinuju sa solidnim osnovama i znanjima iz klјučnih oblasti ekonomije.

Studenti, zajedno sa temelјnim znanjima iz makroekonomije i mikroekonomije, dobijaju i posebna znanja o zagađenjima životne sredine, obnovlјivim i neobnivlјivim resursima, kao i neophodnim interakcijama između globalizacije i degradacije životne sredine. Pored ovih kvalitativnih ishoda, studijski program naglašava značaj kvantitativnih veština neophodnih za razumevanje i obavlјanje empirijskih radova iz ekonomije, sa posebnim naglaskom na procenu i monetarno vrednovanje resursa, ali i procenu i monetarna  vrednovanja ekološke štete.

Potreba za diplomiranim analitičarima ekonomije životne sredine postoji u mnogim državnim institucijama, u organima državne uprave, inspekcijskim službama i istraživačkim centrima različitih državnih, privatnih i javnih preduzeća, u projektnim timovima kod izrade planske  dokumentacije i studija procena uticaja na životnu sredinu, studija zaštite pojedinih područja, u konsultantskim firmama iz oblasti zaštite životne sredine, ekoindustrije i investicionih programa, u nevladinom sektoru.

 

 

 

Struktura studijskog programa

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE
R.br Naziv predmeta Semestar ESPB Naziv predmeta Semestar ESPB
Obavezni predmeti Izborni predmeti
I GODINA
1.

Ekonomija životne sredine i resursa

I 7 Ekološka politika I 6
2.

Osnove ekonomije

I 7 Kvantitativne metode I 5
3.

Informatika

I 6 Engleski jezik A I 5
4.

Upravlјanje resursom otpada

I 5 Izborni A    
5.

Izborni A

I        
 
6.

Analiza javnih politika

II 7 Teorija sistema i informacija II 5
7.

Mikroekonomski principi

II 7 Biostatistika i eksperimentalni dizajn II 5
8.

Socijalna ekologija

II 6 Engleski jezik B II 5
9.

Upravlјanje resursom zemlјišta

II 5 Izborni B    
10.

Izborni B

II        
II GODINA
11.

Javni, privatni i civilni sektor u održivom razvoju

III 6 Upravlјanje vodnim resursima III 6
12.

Makroekonomski principi

III 5 Filozofija prirodnih nauka III 5

13.

Zaštita geodiverziteta

III 7 Ruralna ekologija III 6
14.

Zaštita biodiverziteta

III 7 Izborni C    
15. Izborni C III        
 
16.

Ekonomija javnog sektora

IV 7 Engleski jezik C IV 5
17.

Regionalna geografija i prirodni resursi

IV 7 Biološki visoko vredni proizvodni sistemi IV 5
18.

Ekonomsko-ekološki intrumenti u zaštiti životne sredine (Zeleni budžet)

IV 6 Osiguranje i životna sredina IV 6
19.

Reciklažna indrustrija

IV 6 Izborni D    
20. Izborni D IV        
III GODINA
21.

Lokalni i regionalni održivi razvoj

V 7 Očuvanje i unapređenje urbanih ekosistema V 6
22.

Menadžment životne sredine

V 7 Zaštita i unapređenje šumskih i lovnih resursa V 5
23.

Ekološko pravo i prirodni resursi

V 6 Ekološko–ekonomska procena rizika V 6
24.

EDIT A – Zelena ekonomija

V 5 Izborni E    
25. Izborni E V        
 
26.

Ekološko prostorno planiranje

VI 7 Održivi turizam u službi ruralnog razvoja VI 6
27.

Inkluzija i ekološka ekonomija

VI 6 Menadžment zaštićenih prirodnih dobara VI 5
28.

Ambijentalna ekologija (Ekološko ekonomska analiza kapitala prostora)

VI 7 Ekološka etika VI 5
29.

EDIT B – Braon ekonomija

VI 5 Izborni F    
30. Izborni F VI        
IV GODINA
31.

Metodologija vrednovanja ekološke štete

VII 7 Međunarodna regulativa u zaštiti životne sredine VII 5
32.

Klimatske promene i globalna ekonomija

VII 6 Ekologija i energetika VII 5
33.

Upravlјanje projektima zaštite životne sredine

VII 7 Ekološko-ekonomski aspekti usmerenog korišćenja genetičkih resursa VII 6
34. EDIT C – Plava ekonomija VII 3 Izborni G    
35. Izborni G VII        
             
36. Metodologija naučnoistraživačkog rada VIII 7 Vrednovanje prirodnih resursa VIII 5
37. Cirkularna ekonomija VIII 7 Globalna ekologija VIII 5
38. EDIT D – Crvena ekonomija VIII 3 Teorija odlučivanja VIII 6
39. Izborni H VIII   Izborni H    
40. DIPLOMSKI RAD VIII 10