Debata “Monitoring podzemnih i površinskih voda – EU standardi i sistem zaštite voda u Srbiji“

U utorak 22. maja u Smederevu je organizovana debata na temu “Monitoring podzemnih i površinskih voda – EU standardi i sistem zaštite voda u Srbiji“

Na debati je Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“ predstavljala prof. Mirjana Bartula sa izlaganjem na temu Integralnog upravljanja vodnim resursima i implementacije EU Okvirne direktive o vodama.

Na debati su govorili i prof. dr Vesna Ristić Vakanjac, Rudarsko–geološki Fakultet, i prof. dr Darja Žarković, Visoka škola strukovnih studija Beogradska politehnika.

Debata u Smederevu deo je serije događaja koje Evropski pokret u Srbiji i Fakultet političkih nauka organizuju u ukupno 17 gradova Srbije, u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji – Sremska Mitrovica i Evropskim pokretom u Srbiji – Kraljevo. Debate se održavaju u okviru projekta „Evropa za mene“ koji podržava Delegacija Evropske unije, sa idejom da se u javnosti pokrenu razgovori na teme značajne za Srbiju u procesu evropske integracije i građanima pruže proverene i korisne informacije.

Podeli na društvenim mrežama!!!
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail