Први записи о Великом (и Малом) Ратном острву датирају из XВИ века. Назив су добила због своје улоге у бројним освајачким походима и због свог положаја: често су била на самој граници држава, империја, па и цивилизација. Велико Ратно острво је предео изузетних природних одлика и простире се на 1,5 км2, а налази се на удаљености од 800 м од самог центра Београда – Кнез Михаилове улице. Састоји се од концентричних биљних појасева који се правилно смењују од обале ка унутрашњости острва зависно од нивоа подземних вода и уздигнутости терена.

beograd-ratno-ostrvo

ВРО је станиште великог броја ретких птица као и животиња које су неуобичајена појава за појам велеграда (дивље свиње, срне, и сл). ВРО је подељено на зоне режима И, ИИ и ИИИ степена заштите. Зона режима И степена заштите јесте Зона заштите природе: дозвољен научни рад, извођење радњи које су неопходне ради очувања, унапређивања природних вредности. Мере и активности у овој зони не смеју имати негативан утицај на постојећу флору и фауну – биодиверзитет. Зона режима ИИ степена заштите јесте Зона рекреације која подразумева пешачке стазе као и баште у којима се узгаја биолошки исправна храна. Зона режима ИИИ степена заштите јесте Зона туризма под коју потпада познато земунско купалиште, пешчана плажа Лидо

vro_3

Еколошка учионица “Велико Ратно Острво” је смештена у Зони режима ИИ степена заштите, тј. у зони предвиђене за рекреацију и контролисан боравак људи. Еколошка учионица се састоји од отвореног амфитеатра у природи који је постављен на стубовима због честих промена водостаја, по принципима сојеница. Еколошка учионица је осмисљена као простор који је најадекватнији потребама одреденог броја предавања која за свој предмет имају показне структуре и чији би учинак био увећан боравком студената у природном окружењу, и упознавањем природе, што и јесте један од циљева Факултета за примењену екологију Футура.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pozovite nas