Arhiva 2010-2014

  • Dana 27.12.2014., sa početkom u 10,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidata NEMANJE LONČARA, iz Beograda, pod nazivom„Uticaj ekpsploatacije uglja u RB Kolubara na životnu sredinu i mere za poboljšanje životnih uslova“.
  • Dana 26.12.2014., sa početkom u 14,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidata SINIŠE MITROVIĆA, iz Beograda, pod nazivom „​Infrastruktura otpada grada Beograda kroz uključivanje sakupljača u logistički lanac“.
  • Dana 26.12.2014., sa početkom u 13,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidata KHALED ALMABROKA A. OMAR-a, iz Libije, pod nazivom „Značaj ekološke svesti zaposlenih na održivost poslovanja“.
  • Dana 26.12.2014., sa početkom u 12,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidat​kinje DRAGANE JELESIĆ, iz Šapca, pod nazivom „​Kapital prostora opštine Bogatić“.
  • Dana 26.12.2014., sa početkom u 11,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidat​kinje GORDANE VUKAŠINOVIĆ, iz Vladičinog Hana, pod nazivom „Ekološko-ekonomski aspekti razvoja resursa ribarstva u slivu Južne Morave“.
  • Dana 21.11.2014., sa početkom u 13,30 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidata MILOŠA NIKOLIĆA, iz Beograda, pod nazivom „​METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA KOLAPSA DRUŠTVA (DRŽAVE)-FAKTORI KOLAPSACIJE“.
  • Dana 30.10.2014., sa početkom u 13,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje SNEŽANE MIHAJLOVIĆ, iz Vranja, pod nazivom„SPECIFIČNOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM U VRANJU SA POSEBNIM AKCENTOM NA ČVRST OTPAD U URBANIM PODRUČJIMA“.
  • Dana 18.10.2014., sa početkom u 11,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje LJUBINKE ANTIĆ-MORAVAC, iz Banja Luke, pod nazivom „AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA BANJA LUKA“.
  • Dana 28.07.2014., sa početkom u 11,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje Sherifе Eshkik iz Libije, pod nazivom „UTICAJ FAKTORA EKONOMSKOG RAZVOJA I RAZMEŠTAJA STANOVNIŠTVA NA EKOLOGIJU LIBIJE“.
  • Dana 28.07.2014., sa početkom u 12,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje Marwе Belkasem Mohamed iz Libije, pod nazivom„Influence of the Great Man-Made River (GMMR) project on environmental transformation of space in Libya“.
  • Dana 21.07.2014., sa početkom u 11,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje VALERIE SENTI , iz Kovačice, pod nazivom„PREDLOG MERA ZA REKULTIVACIJU I FITOREMEDIJACIJU NAPUŠTENIH GLINOKOPA U DEBELJAČI“.
  • Dana 07.07.2014. , sa početkom u 13,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje SANDRE STEFANOVIĆ, iz Požarevca, pod nazivomBAKTERIOLOŠKO ISPITIVANJE SIRA PROIZVEDENOG OD SIROVOG MLEKA NEMENJENOG JAVNOJ POTROŠNJI I UTICAJ NA ZDRAVLJE.
  • Dana 07.07.2014., sa početkom u 12,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje TIJANE JANKOVIĆ , iz Beograda, pod nazivomPRIRODNE VREDNOSTI I STANJE ŽIVOTNE SREDINE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „AVALA“. .
  • Dana 01.07.2014., sa početkom u 12,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidata UROŠA LAMPRETA , iz Beograda, pod nazivom„EKOLOŠKI STATUS BROWNFIELD LOKACIJE FABRIKE NITEX U NIŠU“.
  • Dana 25.06.2014., sa početkom u 11,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje SANELE ILIĆ , iz Beograda, pod nazivom„VETROZAŠTITNI POJASEVI NA PODRUČJU OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE U FUNKCIJI FITOSTABILIZACIJE“.
  • Dana 26.05.2014., sa početkom u 12,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, MSc Borivoje Savić, iz Beograda, pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije pod nazivom „Značaj genetičke karakterizacije i filogenetske analize cirkovirusa tipa 2 (PCV2) u ekosistemu Srbije za organsku proizvodnju svinjskog mesa“.
  • Dana 28.04.2014., sa početkom u 14,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje MIRELE RALIĆ , iz Kruševca, pod nazivom „ZAŠTITA VODNIH RESURSA GRADA KRUŠEVCA PRIMENOM EKOREMEDIJACIJE“.
  • Dana 23.04.2014., sa početkom u 10,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje SANJE KOVAČEVIĆ , iz Beograda, pod nazivom„EKSPERIMENTALNO ISPITIVANJE POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U OBJEKTIMA MITROVIĆEV DOM I ČARAPIĆEV BREST NA AVALI“.
  • Dana 01.03.2014., sa početkom u 12,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, mr Slobodanka Pavlović, iz Banja Luke, pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije pod nazivom„Ekološki indikatori održivosti korišćenja prostora grada Banja Luka“.
  • U četvrtak 13. februara 2014. godine, mr Đorđe Jović će pristupiti javnoj odbrani doktorske disertacije pod naslovom: „Vrednovanje šuma područja Beograda u odnosu na njihove ekološke, socijalne i ekonomske fuinkcije“.
   Javna odbrana će biti održana u prostorijama Fakulteta za primenjenu ekologiju Fuitura, Požeška 83, sa početkom u 11.h.
  • Dana 03.02.2014., sa početkom u 12,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidata MILOŠA JAKOVLJEVIĆA, iz Smedereva, pod nazivom„IMPLEMENTACIJA PROJEKTA MINISTARSTVA ZDRAVLJA U SANACIJI INFEKTIVNOG MEDICINSKOG OTPADA U OPŠTOJ BOLNICI „SVETI LUKA“ SMEDEREVO“.
  • Dana 01 .02.2014., sa početkom u 11,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidata KHALID MILOUD ALSHABOKI-ja , iz Libije, pod nazivom „SOCIJALNI, EKONOMSKI I EKOLOŠKI ASPEKTI UPRAVLJANJA OTPADOM U KLINIČKOM CENTRU TRIPOLI-LIBIJA“.
  • Dana 24. 12. 2013. , sa početkom u 11,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidata PETRA KUZMIĆA, iz Beograda, pod nazivom„STANJE IZVORIŠTA-JAVNIH ČESMI NA TERITORIJI BEOGRADA I USLOVI NJIHOVE SANACIJE „.
  • Fakultet za primenjenu ekologiju Futura oglašava da će mr Slobodan Tošović braniti svoju doktorsku disertaciju pod naslovom “VREDNOVANJE IZLOŽENOSTI TEŠKIM METALIMA STANOVNIKA URBANIH CENTARA BEOGRADA“, dana 12.12.2013. godine u 13.00 časova u Velikoj sali Fakulteta, ul. Požeška 83a.
  • Dana 14. 12. 2013. , sa početkom u 11,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje LJILJANE FOLIĆ, iz Berana, pod nazivom „SPECIFIČNOST UPRAVLJANJA OTPADOM U CRNOJ GORI SA AKCENTOM NA OPŠTINU BERANE“.
  • Dana 28.11.2013., sa početkom u 12,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje JELENE LUČIĆ , iz Beograda, pod nazivom„HOLISTIČKI PRISTUP ZELENOJ GRADNJI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA URBANIH SREDINA“.
  • Dana 28.11.2013., sa početkom u 11,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidata ANDRIJE ŽIVKOVIĆA , iz Lajkovca, pod nazivom„EKOLOŠKI STATUS DONJEG SLIVA REKE KOLUBARE“.
  • Dana 31.10. 2013., sa početkom u 11,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidata VLADIMIRA SRDANOVIĆA, iz Šapca, pod nazivom„KORIŠĆENJE PRŽENOG PIRITA U SKLADU SA KRITERIJUMIMA ZA PRIMENU KONCEPTA „KRAJ OTPADA“.
  • Dana 16 .10. 2013., sa početkom u 12,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidata MILOŠA KATIĆA , iz Valjeva, pod nazivom „KAPACITETI I POTENCIJALI LOKALNIH SAMOUPRAVA U SRBIJI ZA PRIMENU EVROPSKIH STANDARDA U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
  • Dana 15.10. 2013., sa početkom u 13,30 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje JELENE STOJANOVIĆ , iz Beograda, pod nazivom „POTENCIJAL ZA RAZVOJ EKOTURIZMA U SLIVU REKE TOPLICE KAO OSNOVA ZA ODRŽIVI RAZVOJ NA REGIONALNOM NIVOU„.
  • Dana 09.10. 2013., sa početkom u 13,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidata ZORANA KARIĆA , iz Beograda, pod nazivom„DIVERZITET GMIZAVACA SRBIJE I STATUS NJIHOVE ZAŠTITE“.
  • Dana 30.09. 2013., sa početkom u 13,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje DANIELE CVETKOVIC , iz Beograda, pod nazivom„Primena RAPPAM metodologije za procenu kapaciteta za upravljanje zaštićenim područjima SRP Zasavicai SRP Carska bara“.
  • Dana 04.09. 2013., sa početkom u 11,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje TATJANE RATKNIĆ , iz Beograda, pod nazivom„SPECIJSKI DIVERZITET ŠUMSKIH EKOSISTEMA PEŠTERSKE VISORAVNI“.
  • Dana 04.09. 2013., sa početkom u 10,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidata MILOŠA MALEŠEVA, iz Beograda, pod nazivom„ZNAČAJ DUGOROČNOG STRATEŠKOG PLANIRANJA POŠUMLJAVANJA URBANIH SREDINA ZA LOKALNU ZAJEDNICU NA PRIMERU BLOKA 45“.
  • Dana 24.07. 2013., sa početkom u 10 ,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidata MILOŠA STANKOVIĆA, iz Beograda, pod nazivom„AEROZAGAĐENJE I AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA“.
  • Dana 19.07. 2013., sa početkom u 11,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje JELENE SMILJANIĆ , iz Beograda, pod nazivom„Emisija slobodnog formaldehida iz ploča usitnjenog drveta u stambenom i radnom prostoru“.
  • DanDana 11.07. 2013., sa početkom u 11,00 časova, u sali MASTER Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje ANE TASIĆ, iz Beograda, pod nazivom „Varijacije SO2, NO2, CO, O3, PM10 u zimskom periodu u Beogradu“.
  • Dana 11.07. 2013., sa početkom u 12,00 časova, u sali MASTER Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidata ALEKSANDRA ŠOBOTA, iz Banja Luke, pod nazivom „Utvrđivanje potencijala za održivi socio-ekonomsko-ekološki razvoj u Nacionalnom parku Sutjeska“.
  • Dana 11.07. 2013., sa početkom u 13,30 časova, u sali MASTER Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje IVANE JELIĆ , iz Beograda, pod nazivom„Ekološki status i monitoring vodosistema Bogovina“.
  • Dana 01.07.2013., sa početkom u 12,00 časova, u sali MASTER Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidata SEVERINA ŠIKANJE, pod nazivom „EKOLOŠKE I PROIZVODNE KARAKTERISTIKE KULTURA CRNOG BORA NA PODRUČJU ŠUMADIJE“.
  • Dana 24.06.2013., sa početkom u 11,00 časova, u sali MASTER Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidata MILOŠA KOSTIĆA, pod nazivom„REKULTIVACIJA POVRŠINSKIH KOPOVA KOSTOLCA“.
  • Dana 16.05.2013., sa početkom u 10,30 časova, u sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidata IGORA VUJNOVIĆA, pod nazivom “ VODNI RESURSI HERCEG NOVOG-PERSPEKTIVE KORIŠĆENJA I OČUVANJA „.
  • Dana 26.04.2013., sa početkom u 13,00 časova, u sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidata SVETOZARA ANDRIĆA, pod nazivom “ KATASTAR OTPADNIH MOTORNIH ULJA SA PROGRAMOM ORGANIZOVANOG SAKUPLJANJA NA TERITORIJI GO OBRENOVAC „.
  • Dana 19.04.2013., sa početkom u 13,00 časova, u sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidata SRĐANA dr ALEKSIĆA, pod nazivom “ UTICAJ ZAGAĐENJA ŽIVOTNE SREDINE NA ZDRAVLJE LJUDI „.
  • Dana 15.04.2013., sa početkom u 13,00 časova, u sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidata UROŠA STEFANOVIĆA, pod nazivom „EKOLOŠKA KRIVIČNA DELA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE“.
  • Dana 15.04.2013., sa početkom u 12,00 časova, u sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA, održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje VANJE ILIĆ, pod nazivom
   „UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM U OPŠTINI KIKINDA“.
  • Fakultet za primenjenu ekologiju Futura oglašava da će mr Miroslava Marković braniti svoju doktorsku disertaciju pod naslovom „Uticaj ekoloških činilaca na sezonsku distribuciju želudačno – crevnih strongilida malih preživara na pašnjacima beogradskog regiona „, dana 28.02.2013. godine u 13.00 časova u Velikoj sali Fakulteta, ul. Požeška 83a
  • Dana 22.12.2012., sa početkom u 11,00 časova, u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, održaće se javna odbrana završnog master rada kandidata NIKOLE ĐUKIĆA, pod nazivom „Uloga organizacija civilnog društva u poboljšanju energetske efikasnosti“.
  • Dana 22.12.2012., sa početkom u 10,00 časova, u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, održaće se javna odbrana završnog master rada kandidatkinje SELENE RUNTIĆ pod nazivom„Upravljanje infektivnim medicinskim otpadom u opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici“.
  • Dana 05.12.2012., sa početkom u 13,00 časova, u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, održaće se javna odbrana završnog master rada kandidatkinje JELENE BATALOVIĆ pod nazivom„Prirodni i stvoreni potencijali opštine Leposavić sa aspekta održivog razvoja i očuvanja životne sredine“.
  • Dana 28.11.2012., sa početkom u 15,00 časova, u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, održaće se javna odbrana završnog master rada kandidata STRAHINJE TADIĆA, pod nazivom „Kapital prostora opštine Čajniče“.
  • Dana 28.11.2012., sa početkom u 14,00 časova, u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, održaće se javna odbrana završnog master rada kandidata BOJANA ROLJIĆA, pod nazivom „Ekološki status rijeke Vrbanje“.
  • Dana 28.11.2012., sa početkom u 13,00 časova, u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, održaće se javna odbrana završnog master rada kandidatkinje ALEKSANDRE VELIMANOVIĆ, pod nazivom „Planiranje održivog turizma na primeru STRK Sunčana Reka u Gornjoj Koviljači“.
  • Dana 18.10.2012., sa početkom u 14,00 časova, u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, održaće se javna odbrana završnog master rada kandidatkinje ZORICE DAVIDOVIĆ, pod nazivom„Od primitivnog do održivog savremenog društva-čovek kao jedinica mere promene“.
  • Dana 27.09.2012., sa početkom u 14,00 časova, u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, održaće se javna odbrana završnog master rada kandidatkinje MILICE JOSIK, pod nazivom„Uklanjanje fosfora iz komunalnih otpadnih voda“.
  • Dana 11.09.2012., sa početkom u 13,00 časova, u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, održaće se javna odbrana završnog master rada kandidatkinje SLAĐANE ĐORĐEVIĆ, pod nazivom„Prečišćavanje otpadnih voda ruralne zone Tometino polje sistemom ekosistemskog procesora“.
  • Dana 16.07.2012., sa početkom u 10,00 časova, u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, održaće se javna odbrana završnog master rada kandidata NIKOLE ĐORĐEVIĆA, pod naslovom„Održivo upravljanje urbanim šumama kao biološkom vrednošću na primeru opštine Čukarica“.
  • Dana 16.07.2012., sa početkom u 09,00 časova, u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, održaće se javna odbrana završnog master rada kandidatkinje SOPHIE KEKIĆ, pod naslovom„Potencijal razvoja ekoturizma u predelu izuzetnih odlika VLASINA“.
  • Dana 10.07.2012., sa početkom u 10,00 časova, u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, održaće se javna odbrana završnog master rada kandidatkinje DUBRAVKE PEROVIĆ, pod naslovom „Zeleni zid u urbanom ekosistemu“.
  • Dana 10.07.2012., sa početkom u 09,00 časova, u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, održaće se javna odbrana završnog master rada kandidatkinje TEE SPASOJEVIĆ-ŠANTIĆ, pod naslovom „Primena remedijacionih tehnika u tretmanu zemljišta zagađenog teškim metalima“.
  • Dana 25.04.2012. sa početkom u 10.00 časova u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana završnog master rada kandidata Nenada Mitića – šumara pod naslovom“Morfo-fiziološke karakteristike Miscanthus x giganteus-a u prve dve godine razvoja „
  • Fakultet za primenjenu ekologiju Futura oglašava da će mr Dragiša Todorović braniti svoju doktorsku disertaciju pod naslovom „’’Ispitivanje mogućnosti primene ekološki bezbednijih inhibitora za zaštitu površine bakra i  mesinga „, dana 11.01.2011. godine u 12.00 časova u Velikoj sali Fakulteta, ul. Lazarevački drum 13-15.
  • Fakultet za primenjenu ekologiju Futura oglašava da će mr Biljana Miljković braniti svoju doktorsku disertaciju pod naslovom „Kontrola zbrinjavanja perija kao potencijalnog mikrobiološkog otpada kod intenzivno gajene živine sa ciljem zaštite životne sredine„, dana 29.12.2011. godine u 11.00 časova u Velikoj sali Fakulteta, ul. Lazarevački drum 13-15.
  • Dana 18.10.2011. sa početkom u 13.00 časova u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana završnog master rada kandidata Andrijane Aćimović pod naslovom“Prirodne i stvorene vrednosti starih parkova „
  • Dana 21.07.2011. sa početkom u 10.00 časova u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana master rada kandidata Biljane Đoković pod naslovom „Uticaj globalizacije i klimatskih promena na ekološku bezbednost“
  • Fakultet za primenjenu ekologiju Futura oglašava da će mr Mirjana Bartula braniti svoju doktorsku disertaciju pod naslovom „Upravljanje održivim razvojem u Srbiji u skladu sa Ramsarskom konvencijiom“, dana 21.07.2010. godine u 12.00 časova u Velikoj sali Fakulteta, ul. Lazarevački drum 13-15.
  • Fakultet za primenjenu ekologiju Futura oglašava da će mr Živka Ilić braniti svoju doktorsku disertaciju pod naslovom „’’Ekološki i epizootiološki značaj inkubatorskih stanica, kao mogućih izvora kontaminacije životne sredine bakterijama roda Salmonella„, dana 20.07.2010. godine u 13.00 časova u Velikoj sali Fakulteta, ul. Lazarevački drum 13-15.
  • Dana 09.07.2011. sa početkom u 11.00 časova u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana master rada kandidata Tanje Bošnjak pod naslovom „Prirodni i stvoreni kapital zaštićenog prirodnog dobra Gornje podunavlje“
  • Dana 30.06.2011. sa početkom u 12.00 časova u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana master rada kandidata Jasmine Cvetković pod naslovom „Stanje površinskih kopova cementare Popovac i mogućnosti rekultvacije“
  • Dana 04.04.2011. sa početkom u 15.00 časova u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana master rada kandidata Ćulafić Predraga pod naslovom „Ekološki status reke Begej“.
  • Dana 04.04.2011. sa početkom u 14.00 časova u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana master rada kandidata Marinković Predraga pod naslovom „Ekološki status Borske reke „.
  • Dana 31.03.2011. sa početkom u 14.00 časova u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog master rada kandidata Zorana Jakovljeva pod naslovom’Integralni katastar zagađivača reke Tamiš u Srbiji“.
  • Dana 21.03.2011. sa početkom u 14.00 časova u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog master rada kandidata Ivane Tomić pod naslovom’Zapostavljeni biljni potencijal Srbije „.
  • Dana 20.12.2010. sa početkom u 15.00 časova u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog master rada kandidata Tijane Čoporda – Mastilović pod naslovom ’’Upravljanje vodnim resusrsima sa aspekta zaštite i unapređewa površinskih i malomineralizovanih podzemnih voda na području opštine Kikinda“.
  • Dana 20.12.2010. sa početkom u 13.00 časova u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog master rada kandidata Olivere Drenovac pod naslovom’’Ekološki status jezera Ćelije „.
  • Dana 02.12.2010. sa početkom u 16.00 časova u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog master rada kandidata Mesuda Adžemovića pod naslovom’’Ekološko-ekonomski instrumenti u zaštiti životne sredine „
  • Fakultet za primenjenu ekologiju Futura oglašava da će mr Miroslava Marković braniti svoju doktorsku disertaciju pod naslovom „Monitoring pepelnice hrasta (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.) u Srbiji i njeno suzbijanje alternativnim merama zaštite“, dana 09.12.2010. godine u 11.00 časova u Velikoj sali Fakulteta, ul. Maršala Tolbuhina 13-15.
  • Dana 11.11.2010. sa početkom u 11.00 časova u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog master rada kandidataVladanke Stupar pod naslovom ’’Ekološki rizici termoelektrana na lignit na primeru Termoelektrane Kostolac B“
  • Dana 20.07.2010. godine sa početkom u 11.00 časova u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog master rada kandidata Ksenije Jovanović pod naslovom ’’Zaštita, očuvanje i unapređenje SRP Zasavica“
  • Dana 19.07.2010. godine sa početkom u 13.00 časova u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog master rada kandidata Milice Savić pod naslovom „Lokalni ekološki akcioni plan gradske opštine Zvezdara
  • Dana 13.07.2010. godine sa početkom u 12.00 časova u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog master rada kandidata Olivera Radanovića pod naslovom Incidencija enterotoksičnih sojeva Staphylococcus aureus u mleka krava i potencijalna mogućnost kontaminacije životne sredine.
  • Fakultet za primenjenu ekologiju Futura oglašava da će mr Anka J. Filipović braniti svoju doktorsku disertaciju pod naslovom Trendovi koncetracije i hemijskog sastava ultramalih čestica u urbanoj sredini dana 02.07.2010. godine u 13.00 časova u velikoj sali fakulteta ul Lazarevački drum 13-15.
  • Dana 03.07.2010. godine sa početkom u 14.00 časova u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog master rada kandidata Željka Dobrosavljevića pod naslovom Civilizacija između krize i duhovnosti.