STUDIJSKI PROGRAMI

 

Integralno upravljanje prirodnim resursima – Menadžment resursa

Trajanje: 2 semestra

ESPB: 60

 

Upravljanje rizicima u životnoj sredini – Menadžment rizika

Trajanje: 2 semestra

ESPB: 60

 

Zaštita životne sredine – Primenjeni ekodizajn

Trajanje: 2 semestra

ESPB: 60

 

Ekonomija životne sredine i klimatske promene

Trajanje: 2 semestra

ESPB: 60

 

USLOVI ZA UPIS

 

Kandidati za upis na jednogodišnje MASTER AKADEMSKE STUDIJE treba da imaju završene osnovne akademske studije, u najmanje četvorogodišnjem trajanju, odnosno 240 ESPB.

Na osnovu uspeha na osnovnim akademskim studijama budući master studenti mogu ostvariti najviše 60 poena, a 40 poena se ostvaruje intervjuom.

Kontaktirajte nas:

upis@futura.edu.rs

info@futura.edu.rs

Koordinator departmana za poslediplomske studije

Mesud Adžemović

e-mail:mesud.master@futura.edu.rs

tel: + 011 / 3 555 290

+ 062 884 74 59

Mesud Adzemovic

Intervju sa zainteresovanim kandidatima obavljaju se ponedeljkom i subotom od 10 do 14h.

 

 

Pozovite nas