STUDIJSKI PROGRAMI

PRIMENJENA EKOLOGIJA
Trajanje: 8 semestara
ESPB: 240

EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE
Trajanje: 8 semestara
ESPB: 240

Uslov za upis kandidata na I GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA je  završena četvorogodišnja srednja škola. 

Upis studenata se vrši na osnovu dva kriterijuma:

  • uspeh iz srednje škole (maksimalnih 40 bodova)
  • rezultati provere sposobnosti i sklonosti kandidata putem intervjua (maksimalnih 60 bodova)

Na osnovu ova dva kriterijuma formiraće se rang lista upisanih kandidata koja će biti objavljena na oglasnoj tabli i na sajtu fakulteta.

Intervju sa zainteresovanim kandidatima će se obavljati radnim danima u terminu od 10-16 i subotom u terminu od 10-16 h.

Kontaktirajte nas:
upis@futura.edu.rs
info@futura.edu.rs

Miloš Nikolić

Koordinator za osnovne akademske studije
milos.nikolic@futura.edu.rs
+381 60 69621 21

Pozovite nas