NAVIGACIJA

Упис

USLOVI UPISA

Основне академске студије

УПИС

Смер: Заштита животне средине
Број студената: 40

Смер: Економија животне средине
Број студената: 10

Мастер академске студије

УПИС

Смер: Управљање ризицима у животној средни
Број студената: 15

Смер: Ekономија животне средине и климатске промене
Број студената: 15

Докторске академске студије

УПИС

Смер: Одрживи развој и животна средина
Број студената: 10