СТУДИЈЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Факултет за примењену екологију Футура омогућује студентима који због пословних обавеза нису у могућности да свакодневно долазе на предавања – миx моде систем.

Шта је миx – моде систем?

Студентима је доступна е-платформа са које могу скидати материјале са предавања и активно учествовати у предавањима у зависности од њиховог времена. Вежбе су организоване у блоковима суботом – које студенти морају обавезно похађати.

Pozovite nas