NAVIGACIJA

Специјалистички курсеви

Специјалистички курсеви

1.2019Примена пословне и конкурентске интелигенције у истраживању конкуренције у предузећима
2.2013Тренинг за управљање сложеним пројектним активностима за особље Националног парка Фрушка Гора, НП Фрушка Гора
3.2012Специјалистички курс Процена утицаја на животну средину
4.2011Специјалистички курс Пројектно инвестициони менаџмент у примењеној екологији