Специјалистички курсеви

1. 2019 Примена пословне и конкурентске интелигенције у истраживању конкуренције у предузећима
2. 2013 Тренинг за управљање сложеним пројектним активностима за особље Националног парка Фрушка Гора, НП Фрушка Гора
3. 2012 Специјалистички курс Процена утицаја на животну средину
4. 2011 Специјалистички курс Пројектно инвестициони менаџмент у примењеној екологији

 

Pozovite nas