SISTEM SELEKCIJE se temelji na tri kriterijuma na osnovu kojih je izvršen prijem i rangiranje prijavljenih kandidata:

  1. prosečna ocena na osnovnim i master akademskim studijama (K1)
  2. bibliografija kandidata i učešće na projektima (K2), i
  3. utisak koji je Komisija stekla o kandidatu nakon sprovedenog intervjua (K3).

 

Svaki od tri kriterijuma posebno se boduje, na sledeći način:

 

PRVI KRITERIJUM (K1)

Formula: K1 = prosečna ocena na osnovnim i master akademskim studijama x 10

DRUGI KRITERIJUM (K2)

Formula: K2 = zbir bodova radova i projekata x 10

TREĆI KRITERIJUM (K3)

Formula: K3 = (ČK1 + ČK2 + Č3) : 3 x 10

 

 

Rang lista upisanih kandidata u školskoj 2015/2016

Rang lista upisanih kandidata u školskoj 2014/2015 

Rang lista upisanih kandidata u školskoj 2013/2014