organizacione1Samozapošljavanje je jedan od najboljih načina da ispoljite svoj preduzetnički, proaktivni duh koji ima inicijativu. To takođe znači da ukoliko imate dobru ideju koju želite da sprovedete u delo, možete je samostalno ostvariti.

Međutim, biti samozaposlen može imati svoje prednosti i nedostatke.

 

 

Neke od prednosti ovakvog radnog odnosa su:

  • mogućnost da sami definišete radne sate,
  • nezavisnost i sloboda u realizaciji novih ideja,
  • povećano zadovoljstvo poslom,
  • mogućnost da sami odlučuje o celokupnoj strategiji razvoja posla, kao i kada ćete ići na odmor, kada ćete odsustvovati sa posla zbog bolesti ili nekih drugih razloga.

Sa druge strane, nedostaci u vezi sa samozapošljavanjem su:

  • – preuzimanje rizika i odgovornosti za sopstveni posao i zaradu,
  • – nedostatak sigurnosti i izvesnosti kada je zarada u pitanju.

organizacione2Na samom početku je vrlo verovatno da ćete morati da radite bez ikakvih primanja dok gradite i razvijate posao. Moguće je da ćete se susresti i sa nedostatkom slobodnog vremena, jer ćete sve poslove morati da radite sami.

Ono što mnogi izvori navode kao značajno ukoliko se odlučite na ovaj vid zapšljavanja,  je da morate znati sve o:

 

 

Pravnim i finansijskim pitanjima i regulativama – Dokumentaciji potrebnoj za registraciju preduzeća, nevladine organizacije (NVO), agencije ili start ap kompanije u Agenciji za privredne registre; dokumentaciji potrebnoj za otvaranje računa u banci, uplaćivanje poreza, doprinosa, zdravstvenog i socijalnog osiguranja; vođenje knjiga itd.

Istraživanju tržišta – prikupljanje informacija o postojećim sličnim preduzećima, agencijama, uslugama ili proizvodima koje nude, potencijalnoj konkurenciji i šta oni nude/kako oni rade?

Kapitalu koji je potrebno investirati – Ukoliko ne raspolažete sa kapitalom koji bi mogli da uložite, postoje krediti za početnike, fondovi koji dodeljuju novac za pokretanje sopstvenog biznisa, preduzetnički krediti i slično. Ali imajte na umu da bez ulaganja nema ni dobiti.

Biznis planu – Biznis plan je važan za bilo koje preduzeće, bez obzira da li je malo, srednje ili veliko. Biznis plan predstavlja plan vizije preduzeća, put od želja do stvarnosti. U njemu su postavljeni ciljevi, analizirane osnovne slabosti i najznačajnije prednosti planiranih aktivnosti i u skladu sa tim utvrđena osnovna strategija njegovog sprovođenja. Standardni elementi biznis plana su: cilj, profil kompanije, ocena tržišne pozicije, marketing plan, plan razvoja, finansijski

 

Korisni izvori informacija se nalaze na linkovima:

irc

Pozovite nas