Решење о акредитацији правног лица за реализатора програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе

ФПЕ ФУТУРА – Решење

Решења о акредитацији физичких лица за реализатора програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе

Проф. др Мирјана Бартула

Проф. др Јордан Алексић

МСц Невена Милошевић