Fakultet Futura

Rasporedi

Osnovne studije

RASPOREDI PREDAVANJA U LETNJEM SEMESTRU

RASPOREDI ISPITA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU

Rok za prijavu ispita je do 26.03.2023. u 23:59 časova.

Master studije

RASPORED PREDAVANJA U LETNJEM SEMESTRU

RASPORED ISPITA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU

Rok za prijavu ispita je do xx.xx.2023. u 23:59 časova.

Doktorske studije

RASPORED PREDAVANJA U LETNJEM SEMESTRU

RASPORED ISPITA U xxx ISPITNOM ROKU

Rok za prijavu ispita je do xx.xx.xxxx. u 23:59 časova.
Pozovite nas